navodilo za poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil

Poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil so pomemben vir podatkov za redno spremljanje varnosti zdravil skozi celotno obdobje uporabe. Zdravstveni delavci in bolniki/uporabniki s poročanjem o domnevnih neželenih učinkih prispevajo dragocene podatke za ugotavljanje morebitnih novih varnostnih vprašanj in spremljanje varnostnega profila zdravil. Vsako poročilo je pomembno in doprinese k razumevanju koristi in tveganj zdravil v klinični praksi, lahko privede do odkritja prej nepoznanega neželenega učinka ali medsebojnega delovanja in tako pomaga izboljšati varnost zdravil za vse bolnike.

Objavljamo posodobljeno navodilo za poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil (povezava).

Če sumite, da se je pri vas/vašem bolniku pojavil neželeni učinek, ki je morda povezan z zdravilom, vas prosimo, da o tem poročate. Zahvaljujemo se za poslana poročila in vaš prispevek k spremljanju varnosti zdravil.

Številka: 1382-17/2022

Scroll to Top