PH. EUR, FS

Farmakopeja

Farmakopeja je zbirka monografij in drugih določb, ki vsebuje zakonsko obvezujoče predpise za razvoj, izdelavo in preskušanje kakovosti zdravil in njihovih sestavin ter druge podatke o zdravilih in njihovi uporabi, npr. Ph. Jug. I (1933–1951), Ph. Jug. II (1951–1972), Ph. Jug. III (1971–1984), Ph. Jug. IV (1984–1996), Ph. Eur. (od 1997 dalje)1.

EVROPSKA Farmakopeja

Evropska farmakopeja je farmakopeja, ki jo določa Konvencija Sveta Evrope iz leta 1964 in izdaja Evropski direktorat za kakovost zdravil (EDQM), obvezna v državah podpisnicah Konvencije, od leta 1997 veljavna v Republiki Sloveniji1.

FORMULARIUM SLOVENICUM

Formularium Slovenicum, slovenski dodatek k Evropski farmakopeji, ki ga izdaja Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke, uveljavlja slovensko farmacevtsko terminologijo in predpise, pomembne za slovensko farmacevtsko stroko1.

1 Povzeto po Farmacevtskem terminološkem slovarju

Splošne informacije v zvezi s področjem Evropske farmakopeje

Informacije, ki se nanašajo Formularium Slovenicum

Scroll to Top