Povečano tveganje za pljučno embolijo in smrt pri bolnikih z revmatoidnim artritisom zdravljenih z višjimi odmerki zdravila Xeljanz (tofacitinib)

EMA svetuje zdravstvenim delavcem in bolnikom, naj pri zdravljenju revmatoidnega artritisa z zdravilom Xeljanz (tofacitinib) ne presežejo priporočenega odmerka. Priporočilo sledi zgodnjim izidom še potekajoče študije pri bolnikih z revmatoidnim artritisom (študija A3921133), v kateri so poročali o povečanem tveganju za pljučno embolijo (nastanek krvnih strdkov v pljučih) in smrt pri bolnikih, ki so prejemali dvakratni priporočeni odmerek (ta je 5 mg dvakrat na dan). 

V EU je za zdravljenje revmatoidnega artritisa in psoriaze odobren odmerek 5 mg dvakrat na dan. Večji odmerek, to je 10 mg dvakrat na dan, je odobren za začetno zdravljenje bolnikov z ulcerativnim kolitisom.

EMA bo po pregledu teh izidov ocenila ali so potrebni regulativni ukrepi. Bolniki, ki so vključeni v študijo A3921133 in so prejemali odmerek 10 mg dvakrat na dan, bodo v nadaljevanju študije prejemali odmerek 5 mg dvakrat na dan.

Cilj študije je oceniti tveganja za srčno-žilne dogodke pri zdravljenju s tofacitinibom pri bolnikih starih 50 let in več, ki imajo najmanj en dodatni srčno-žilni dejavnik tveganja, ter oceniti varnost tofacitiniba v primerjavi z zdravilom, ki vsebuje drug zaviralec TNF (zaviralec tumor nekrotizirajočega faktorja).

Dokler ne bodo zbrani vsi podatki EMA svetuje zdravstvenim delavcem, naj bolnike spremljajo glede znakov in simptomov krvnih strdkov v pljučih. Bolnik naj ne spreminja odmerka ali prekine jemanja zdravila brez posveta z zdravnikom in naj v primeru pojava simptomov, kot so oteženo dihanje, bolečine v prsih ali zgornjem delu hrbta in izkašljevanje krvi, takoj poišče zdravniško pomoč.

Zdravstveni delavci bodo o preliminarnih izidih študije in trenutnih priporočilih za zdravljenje obveščeni tudi z neposrednim obvestilom za zdravstvene delavce.

V EU potekajo še druge študije z zdravilom Xeljanz z odmerjanjem 10 mg dvakrat na dan. Bolniki, ki so vključeni v te študije, naj se v primeru vprašanj ali skrbi posvetujejo z zdravnikom, ki jih v študiji zdravi.

Informacije za bolnike

 • Nova študija pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki še poteka, je pokazala, da imajo bolniki, ki so prejemali 10 mg tofacitiniba na dan, večje tveganje za krvne strdke v pljučih in smrt.
 • V študiji uporabljen odmerek je bil večji od priporočenega za zdravljenje revmatoidnega artritisa, ki je 5 mg dvakrat na dan.
 • Če se zdravite z zdravilom Xeljanz ne spreminjajte odmerka in ne prenehajte z jemanjem zdravila ne da bi posvetovali s svojim zdravnikom.
 • Takoj poiščite zdravniško pomoč, če se vam pojavijo naslednji simptomi, ki so lahko znak krvnega strdka v pljučih: oteženo dihanje, bolečina v prsih ali zgornjem delu hrbta, izkašljevanje krvi, prekomerno potenje in modrikasta koža.
 • Če imate kakršnekoli skrbi glede zdravila, se posvetujte z zdravstvenim delavcem.

Informacije za zdravstvene delavce

 • V študiji A3921133 so poročali o povečanem tveganju za pljučni embolizem in povečani celokupni smrtnosti pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki so prejemali 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan.
 • Študija A3921133 je odprto klinično preskušanje za oceno varnosti tofacitiniba 5 mg in 10 mg dvakrat na dan v primerjavi z zaviralci TNF pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. V študijo so bili vključeni bolniki stari 50 let in več, ki imajo najmanj en dodatni srčno-žilni dejavnik tveganja.
 • Preliminarni izidi študije kažejo, da je celokupna incidenca pljučne embolije v skupini, ki je prejemala 10 mg dvakrat na dan, 5-krat večja v primerjavi s skupino, ki je prejemala zaviralec TNF ter približno 3-krat večja od incidence ugotovljene v drugih študijah s tofacitinibom v okviru tofacitinib programa. Dodatno je bila v skupini, ki je prejemala 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan, smrtnost zaradi kateregakoli vzroka večja kot v skupini, ki je prejemala 5 mg tofacitiniba dvakrat na dan in skupinah, ki so prejemale zaviralec TNF.
 • Bolniki, ki so prejemali 10 mg tofacitiniba dvakrat na dan, bodo preostali čas študije prejemali odmerek 5 mg dvakrat na dan.
 • Dokler nadaljnja ocena podatkov iz študije A3921133 še poteka, naj zdravnik upošteva odobreni odmerek za zdravljenje revmatoidnega artritisa, to je 5 mg dvakrat na dan.
 • Bolnike, ki prejemajo tofacitinib, je treba, ne glede na indikacijo, skrbno spremljati glede znakov in simptomov pljučne embolije ter jim svetovati, naj v primeru pojava znakov in simptomov pljučne embolije nemudoma poiščejo zdravniško pomoč.
 • Zdravniki, ki predpisujejo zdravilo, bodo o preliminarnih izidih študije in trenutnih priporočilih za zdravljenje obveščeni tudi neposredno.

Več o zdravilu

Tofacitinib je indiciran za zdravljenje zmernega do hudega revmatoidnega artritisa (bolezen, ki povzroči vnetje sklepov) in psoriatičnega artritisa (rdeči plaki z luščenjem kože in vnetjem sklepov). Za ti indikaciji se zdravilo uporablja skupaj z metotreksatom, vendar le če predhodno zdravljenje z enim ali več zdravili iz skupine imunomodulirajočih protivnetnih zdravil (DMARDs – Disease-Modifying Antirheumatic Drug) ni učinkovalo ali je povzročalo neugodne neželene učinke.

Pri bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki ne morejo jemati metotreksata ali ga ne prenašajo, se lahko Xeljanz uporablja sam.

Zdravilo Xeljanz je odobreno tudi za zdravljenje ulceroznega kolitisa (bolezen, ki povzroča vnetje in razjede sluznice črevesa) kadar predhodno zdravljenje z drugimi zdravili ni bilo uspešno, ni bilo več učinkovito ali je povzročalo neugodne neželene učinke.

Za več informacij o zdravilu glejte spletno stran EMA.

Več o postopku

Pregled zdravila Xeljanz poteka v okviru ocene varnostnega signala. Varnostni signal je informacija o novem neželenem učinku ali o spremembi že znanega neželenega učinka, ki ga lahko povzroči zdravilo in je zato potrebna nadaljnja raziskava.

Oceno izvaja Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) na Evropski agenciji za zdravila (EMA), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini.

Ker je zdravilo Xeljanz dovoljenje za promet pridobilo po centraliziranem postopku, bodo kakršna koli priporočila PRAC (npr. dopolnitev informacij o zdravilu) posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) na EMA, ki je pristojen za vprašanja v zvezi z zdravili za uporabo v humani medicini, in ki bo sprejel končno mnenje EMA.

Številka dokumenta: 1382-1/2019

Scroll to Top