Zaključen pregled zdravila Zydelig (idelalizib) in posodobljena priporočila glede uporabe zdravila

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled zdravila Zydelig (idelalizib) in ocenil, da koristi zdravila odtehtajo tveganja pri zdravljenju kronične limfocitne levkemije (KLL) in folikularnega limfoma (FL). PRAC je potrdil, da pri zdravljenju z idelalizibom obstaja tveganje resnih okužb vključno s pljučnico, ki jo povzroča Pneumocystis jirovecii. Posodobil je tudi priporočila podana na začetku pregleda zdravila. Več …

Scroll to Top