Pregled zdravil, ki vsebujejo koagulacijski faktor VIII (faktor strjevanja krvi VIII), za oceno tveganja za nastanek nevtralizirajočih protiteles (zaviralcev) pri bolnikih, ki se za hemofilijo A zdravijo prvič

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je pričel s pregledom zdravil, ki vsebujejo koagulacijski faktor VIII, da bo ocenil tveganje za nastanek nevtralizirajočih protiteles (zaviralcev) pri bolnikih, ki se za hemofilijo A zdravijo prvič. Ocena sledi nedavno objavljeni študiji1, v kateri avtorji ocenjujejo, da zaviralci faktorja VIII nastanejo pogostoje pri bolnikih, ki prejemajo koagulacijski faktor izdelan z rekombinantno DNA tehnologijo kot pri bolnikih, ki prejemajo faktor pridobljen iz krvi (humani koagulacijski faktor VIII). Več …

Scroll to Top