Nov način poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini in posodobitev navodila za poročanje

Obveščamo vas, da je vzpostavljen nov način poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), in sicer z aplikacijo DNUZ, ki si jo namestite na svojo pametno napravo. Aplikacijo namestite s pomočjo QR kode, ki je objavljena na naši spletni strani – APLIKACIJA ZA MOBILNO POROČANJE.
Poročila o dNUZ (eno ali več) je v aplikaciji mogoče vnesti tudi kadar pametne naprave nimate povezane s spletom, poročila pa nato pošljete, ko je povezava ponovno vzpostavljena.

Posodobljen je bil tudi spletni obrazec za poročanje, in sicer se poročevalca (zdravnik, farmacevt, drug zdravstveni delavec, uporabnik zdravila ali drug ne-zdravstveni delavec) izbere ob koncu poročila in ne pred samim vstopom v obrazec kot je bilo do sedaj. Ostala vsebina (polja) obrazca ostajajo nespremenjena.

Objavljamo tudi posodobljeno navodilo Kako poročati o domnevnem neželenem učinku zdravila, ki vključuje nov način poročanja s pomočjo aplikacije DNUZ.

Poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil so pomemben vir podatkov pri rednem spremljanju varnosti zdravil skozi celotno obdobje njihove uporabe. Vsako poročilo je pomembno za pridobivanje več znanja o koristih in tveganjih zdravil v klinični uporabi, lahko privede do odkritja prej nepoznanega neželenega učinka ali medsebojnega delovanja in tako pomaga izboljšati varnost zdravil za vse bolnike.

Če sumite, da se je pri vas/vašem bolniku pojavil neželeni učinek, ki je morda povezan z zdravilom, vas prosimo, da o tem poročate. Zahvaljujemo se za poslana poročila in vaš prispevek k spremljanju varnosti zdravil.

Številka: 1382-7/2024

Scroll to Top