Uredba (EU) Št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini – hitri vodnik za sponzorje

Usklajevalna in posvetovalna skupina za klinična preskušanja (CTAG) je objavila hitri vodnik o pravilih in postopkih v zvezi z Uredbo (EU) št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil.

Prva različica hitrega vodnika za sponzorje je dostopna na Eudralex zvezek 10. Cilj tega dokumenta je zagotoviti raziskovalcem in sponzorjem hiter vodnik po pravilih in postopkih  v zvezi  z Uredbo (EU) št. 536/2014 o kliničnem preskušanju zdravil in s tem olajšati izvajanje uredbe. Dokument je potrebno brati skupaj z zakonodajnim besedilom Uredbe o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini.

Scroll to Top