Priročnik za distributerje medicinskih pripomočkov

Načela dobre distribucijske prakse so del zagotavljanja kakovosti medicinskega pripomočka v vseh fazah dobavne verige, od mesta proizvodnje do pacienta, uporabnika ali tretje osebe ob upoštevanju dejstva, da učinkovitost, kakovost in skladnost medicinskega pripomočka neposredno vplivata na varnost in zdravje pacienta.

Na tržišču RS je veliko število medicinskih pripomočkov različnih stopenj tveganja za uporabnika. Uporabljajo jih nestrokovnjaki kot tudi usposobljeno osebje, v bolnišnicah in zdravstvenih ustanovah. Uporabniki so lahko izjemno ranljive skupine ljudi, kot so novorojenčki in dojenčki, starejši, invalidi ter drugi bolniki. Medicinski pripomočki se uporabljajo tudi v kirurških posegih, kjer obstaja visoko tveganje za bolnika in zdravstveno osebje ter v okoljih intenzivne nege, kjer je še posebej pomembno, da je pripomočke varen, skladen in učinkovit.

Namen Priročnika za distributerje medicinskih pripomočkov je seznaniti distributerja z zakonskimi obveznostmi, ki jih prinašata Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih oziroma Uredba (EU) 2017/746 o in vitro medicinskih pripomočkih. Za uvoznike pripomočkov iz tretjih držav (države članice izven Evropske unije) veljajo še dodatne obveznosti v skladu z navedenima uredbama.

Dejavnosti distributerja vključujejo nabavo, skladiščenje in omogočanje dostopnosti medicinskega pripomočka na trgu. V priročniku  so opredeljene obveznosti distributerjev oziroma smernice za izvajanje dobre distribucijske prakse z medicinskimi pripomočki. Namen dobre distribucijske prakse je ohranjanje kakovosti, varnosti in skladnosti medicinskih pripomočkov med transportom in distribucijo ter preprečevanja vstopa ponarejenih medicinskih pripomočkov v zakonito dobavno verigo v Republiki Sloveniji.

Scroll to Top