Strateško, pregledno in izobraževalno srečanje (SRLM) Odbora za zdravila rastlinskega izvora (HMPC), ki deluje v okviru Evropske agencije za zdravila (EMA)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke bo 8. in 9. 12. 2021, v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU,  gostila strateško, pregledno in izobraževalno srečanje (SRLM)  Odbora za zdravila rastlinskega izvora (HMPC), ki deluje v okviru Evropske agencije za zdravila (EMA).

Udeležence bo uvodoma pozdravil direktor JAZMP, Momir Radulović, in predstavil dosežke predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju zdravil. Srečanje bo vodil predsednik odbora HMPC, Emiel van Galen.

V regulativnem sistemu zagotavljanja kakovostnih, varnih in učinkovitih zdravili rastlinskega izvora ima Odbor HMPC zelo pomembno vlogo.  Sprejema monografije EU ter pripravlja seznam EU rastlinskih snovi, pripravkov in kombinacij iz njih ter oblikuje znanstvene in regulativne smernice. Monografije EU skupaj s poročili o oceni zagotavljajo svetovno priznan, verodostojen in znanstveno kritičen pregled podatkov o varnosti in učinkovitosti zdravil rastlinskega izvora. Delo Odbora HMPC je velika podpora predlagateljem vlog za pridobitev dovoljenja za promet z zdravili rastlinskega izvora in pristojnim organom pri njihovi oceni ter prispeva k harmonizaciji EU trga zdravil rastlinskega izvora.

Tehnološki postopki izdelave ter analizni postopki za določanje vsebnosti posameznih sestavin zdravil rastlinskega izvora so vse bolj napredni. Na tem srečanju bo predstavljena uporaba superkritičnih fluidov, ekstrakcija s subkritično vodo ter določanje rastlin s črtnim kodiranjem DNK (DNA barcoding & metabarcoding). Na dnevnem redu so tudi predstavitve o varnosti zdravil rastlinskega izvora.

Na trgu je vse več izdelkov rastlinskega izvora, ki so prehranska dopolnila, in vedno manj zdravil rastlinskega izvora. Prehranska dopolnila so urejena povsem drugače od zdravil. Bolniki, ki želijo uporabiti izdelke rastlinskega izvora za preprečevanje in zdravljenje bolezenskih težav, slabo ločijo med zdravili in prehranskimi dopolnili ter so tako izpostavljeni zapletenemu in nepreglednemu trgu. Na tem srečanju bo razprava o tem, kako bi to stanje z namenom varovanja javnega zdravja lahko izboljšali

Scroll to Top