49. srečanje pristojnih organov za medicinske pripomočke držav članic EU, EGP in Turčije – (Competent Authorities for Medical Devices – CAMD)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju JAZMP) bo 5. in 6. oktobra 2021 v okviru slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije gostila srečanje pristojnih organov za medicinske pripomočke – CAMD. Na sestanku bodo sodelovali tudi predstavniki Evropske komisije. CAMD spodbuja izmenjavo izkušenj in mnenj ter krepi sodelovanje med pristojnimi organi sodelujočih držav, kar med drugim vključuje naslednja področja: izvajanje nadzora nad trgom, obdelava vigilančnih poročil, spodbujanje k poročanju o zapletih z medicinskimi pripomočki.

V dveh delovnih dneh se bodo tako predstavniki pristojnih organov za medicinske pripomočke dotaknili več aktualnih vsebin, povezanih zlasti z izvajanjem nove zakonodaje na področju medicinskih pripomočkov, ki prinaša različne izzive, hkrati pa stremi k enotnemu delovanju držav članic EU. Predstavljene bodo posamezne dobre prakse, prav tako pa se bodo predstavniki pogovarjali o možnostih prihodnjega sodelovanja, ki bi lahko dodatno prispevale h krepitvi posameznih pristojnih organov za izvajane nalog na področju medicinskih pripomočkov.

Predvidoma bodo na sestanku potekale tudi volitve šestih novih članov izvršne skupine CEG – CAMD Executive Group, ki se sestaja dvakrat mesečno in podpira delovanje CAMD, sprejema pobude, predlaga novosti, spremlja delo podskupin, sodeluje z Evropsko komisijo in še mnogo več.

Uvodni nagovor bosta imela predstavnik Ministrstva za zdravje, g. Franc Vindišar, državni sekretar in direktor JAZMP, g. Momir Radulović, ki bo tudi vodil pomembno razpravo o možnostih okrepljenega prostovoljnega sodelovanja pristojnih organov za pripravo skupnih standardov delovanja na področju medicinskih pripomočkov.    

Srečanje bo zaradi trenutnih epidemioloških razmer potekalo virtualno.

Scroll to Top