Nov obrazec za poročanje o zapletu z medicinskimi pripomočki

S 1.1.2020 postane za poročanje o zapletu z medicinskim pripomočkom s strani proizvajalcev in predstavnikov proizvajalca obvezna uporaba novega MIR obrazca, ga je na svoji spletni strani objavila Evropska Komisija. Gre za verzijo 7.2, trenutno je obrazec le v angleščini.

Hkrati objavljamo tudi navodila s pojasnili za pomoč pri izpolnjevanju rubrik.

Za poslovne subjekte, ki opravljajo promet z medicinskimi pripomočki na debelo in drobno ostaja v uporabi stari obrazec MedPri-VIG-obr02 Obrazec za poročanje proizvajalca o zapletu.

Scroll to Top