Posodobitev ukrepov za preprečevanje nosečnosti med zdravljenjem z zdravili, ki vsebujejo retinoide

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) je zaključil pregled zdravil, ki vsebujejo retinoide in priporočil posodobitev ukrepov za preprečevanje nosečnosti ter vključitev opozorila glede možnega tveganja za nevropsihiatrične motnje, kot so depresija, tesnobnost in nihanja razpoloženja.
PRAC je ocenil vse razpoložljive podatke vključno z objavljeno literaturo in neželene učinke poročane v času trženja zdravil. Na posebnem sestanku z deležniki in preko pisnega posvetovanja je PRAC prosil za mnenje tudi bolnike in zdravstvene delavce.

Priporočila PRAC so povzeta v nadaljevanju.

Zaščita pred nosečnostjo
PRAC je potrdil, da retinoidi, ki se jemljejo per oralno (skozi usta), škodujejo nerojenemu otroku (so teratogeni) in se zato ne smejo uporabljati med nosečnostjo. Poleg tega per oralnih retinoidov, kot so acitretin, alitretinoin in izotretinoin ženske v rodni dobi ne smejo jemati, razen če so izpolnjeni pogoji iz programa za preprečevanje nosečnosti. Čeprav je program za preprečevanje nosečnosti uveljavljen že v mnogih državah članicah EU, je PRAC program zdaj posodobil in poenotil z namenom večje podpore dialogu med bolnico in zdravnikom glede tveganj teh zdravil, kar je ključnega pomena, da se program v klinični praksi tudi upošteva.

Predvsem pa posodobljen program vključuje oceno verjetnosti zanositve, zahteve glede testov nosečnosti in nujne učinkovite kontracepcije pred, med in po zdravljenju ter potrditveni obrazec, ki ga zdravnik in bolnica skupaj pregledata in je obenem potrdilo, da je ustrezno svetovanje bilo izvedeno. Program vključuje tudi izobraževalno gradivo za zdravnike in opomnik za bolnico.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravili, ki vsebujejo acitretin, alitretinoin in izotretinoin bodo izvedli študijo in anketo za oceno učinkovitosti posodobljenih ukrepov, predvsem kako se program za preprečevanje nosečnosti izvaja.

PRAC meni, da za zdravila, ki vsebujejo beksaroten in tretinoin, program za preprečevanje nosečnosti ni potreben, ker se ta zdravila uporabljajo za zdravljenje določenih vrst raka in pri zelo različnih populacijah bolnikov pod strogim zdravniškim nadzorom in so trenutni ukrepi za preprečevanje nosečnosti primerni.

Za retinoide v zdravilih za zunanjo uporabo (lokalno uporabo na koži) podatki kažejo, da je količina učinkovine, ki se absorira zelo majhna, zato je malo možnosti, da bi imeli škodljive učinke za nerojenega otroka. Vendar pa se pri prekomerni uporabi in kožnih razjedah absorbcija retinoida lahko poveča. PRAC je zato priporočil, da nosečnice in ženske, ki načrtujejo otroka, retinoidov ne uporabljajo. 

Tveganje za nevropsihiatrične motnje
PRAC je pregledal tudi podatke glede tveganja za nevropsihiatrične motnje kot so depresija, tesnobnost in nihanje razpoloženja. Čeprav so opozorila o možnem tveganju že vključena v informacije pri nekaterih per oralnih retinoidih, je odbor ocenil obseg in naravo teh priporočil, da se zagotovi, da odražajo razpoložljive dokaze in se uporabljajo dosledno.

Pri peroralnih retinoidih je PRAC upošteval omejitve razpoložljivih podatkov in meni, da ni mogoče jasno določiti ali je to tveganje povezano z uporabo teh zdravil. Vendar pa je PRAC prepoznal, da so bolniki s hudimi kožnimi boleznimi zaradi narave bolezni bolj ranljivi za nevropsihiatrične motnje, zato je priporočil, da se v informacije o zdravilu za vse per oralne retinoide kljub vsemu vključi opozorilo o tem tveganju, vključno z znaki in simptomi, ki bi jih morali bolniki in njihove družine poznati (kot so spremembe v razpoloženju ali vedenju).

Pri retinoidih za lokalno uporabo razpoložljivi podatki, čeprav jih je malo, kažejo, da ta zdravila ne predstavljajo tveganja za psihiatrične neželene učinke in zato informacij o zdravilih ni potrebno dopolniti z dodatnimi opozorili.

Priporočila PRAC so bila posredovana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki bo sprejel stališče Evropske agencije za zdravila (EMA). Nadaljnje informacije vključno z navodili za bolnice/bolnike in zdravstvene delavce bodo objavljeni po obravnavi na CHMP in sprejetju stališča EMA. 

Več o zdravilih
Retinoidi so skupina zdravil, ki so sorodni vitaminu A. Na voljo so v oblikah za per oralno uporabo (kapsule) ali v obliki gelov in krem za lokalno zdravljenje (nanos na kožo). Retinoidi v kapsulah se uporabljajo za zdravljenje različnih hujših oblik aken, hudega kroničnega ekcema rok, ki se ne izboljša po zdravljenju s kortikosteroidi, hude oblike luskavice in drugih kožnih bolezni ter določenih vrst raka. Retinoidi za lokalno zdravljenje se uporabljajo za zdravljenje različnih težav s kožo vključno z zdravljenjem blagih do zmernih oblik aken.

Naslednji retinoidi so pridobili dovoljenje za promet v mnogih državah EU po nacionalnih postopkih in so bili vključeni v ta pregled: acitretin, adapalen, alitretinoin, izotretinoin, tazaroten in tretinoin (za zaščitena imena zdravil, ki so na slovenskem trgu, glejte centralno bazo zdravil). Alitretinoin je dovoljenje za promet pridobil tudi po centraliziranem postopku pod imenom Panretin za lokalno zdravljenje kožnih lezij pri bolnikih s Kaposijevim sarkomom (vrsta kožnega raka), ki je posledica AIDS. V skupino retinoidov sodi tudi beksaroten, ki je dovoljenje za promet pridobil po centraliziranem postopku pod imenom Targretin za zdravljenje kožnih manifestacij pri odraslih bolnikih s T-celičnim limfomom, redkim rakom limfnega tkiva.

Več o postopku
Postopek je sprožila angleška agencija za zdravila (MHRA) po 31. členu Direktive 2001/83/ES. Pregled je izvedel Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC), ki je odgovoren za ocenjevanje varnostnih vprašanj pri zdravilih za uporabo v humani medicini, in je sprejel priporočila. Priporočila PRAC so bila poslana Odboru za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP), ki je pristojen za vprašanja glede zdravil za uporabo v humani medicini in bo sprejel stališče EMA. Postopek bo zaključen z izdajo sklepa Evropske komisije, ki bo za države članice EU zavezujoč.

Za več informacij glejte spletno stran EMA.

Številka dokumenta: 1382-6/2018

Scroll to Top