Priporočila za zmanjšanje tveganja za težave s srcem pri simptomatskem zdravljenju kronične stabilne angine pektoris z ivabradinom

Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je po priporočilu Odbora za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) za zdravilo Corlentor/Procoralan (ivabradin) sprejel priporočila za zmanjšanje tveganj za težave s srcem, vključno z miokardnim infarktom in bradikardijo (prekomerno zmanjšana frekvenca srčnega utripa) pri simptomatskem zdravljenju kronične stabilne angine pektoris. Zdravilo se uporablja tudi za zdravljenje kroničnega srčnega popuščanja.

Več…

Scroll to Top