Prepovedane droge

Prepovedane droge so rastline ali substance naravnega ali sinteti─Źnega izvora, ki imajo psihotropne u─Źinke ter lahko vplivajo na telesno ali du┼íevno zdravje ali ogro┼żajo primerno socialno stanje ljudi.

Prepovedane droge so razvr┼í─Źene v eno od treh skupin glede na resnost nevarnosti za zdravje ljudi. Rastline in substance so razvr┼í─Źene v ustrezno skupino Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog (Uradni list RS, ┼ít. 69/19, 157/20 in 162/21; v nadaljevanju uredba).

Skupina I: rastline in substance, ki so zelo nevarne za zdravje ljudi zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzro─Źi njihova zloraba in se ne uporabljajo v medicini.

Skupina II:  rastline in substance, ki so zelo nevarne zaradi hudih posledic, ki jih lahko povzro─Źi njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Skupina III: rastline in substance, ki so srednje nevarne zaradi posledic, ki jih lahko povzro─Źi njihova zloraba in se lahko uporabljajo v medicini.

Proizvodnja, promet in posest prepovedanih drog iz skupine I se lahko opravlja le v znanstveno-raziskovalne in u─Źne namene.

Prepovedane droge iz skupin II in III se lahko proizvajajo, dajejo v promet in imajo v posesti za medicinske, veterinarske, u─Źne in znanstveno-raziskovalne namene.

Odgovornosti oz. naloge JAZMP s pod podro─Źja prepovedanih drog so:

 • izdaja dovoljenj  za promet s prepovedanimi drogami skupin II in III uredbe,
 • izdelava statisti─Źnih poro─Źil o proizvodnji, prometu, porabi in zalogah prepovedanih drog,
 • uradno pe─Źatenje knjig evidenc mamil.

Promet s prepovedanimi drogami, ki se lahko uporabljajo v zdravilih se izvaja na podlagi naslednje zakonodaje:

Slovenija je tudi podpisnica konvencij Zdru┼żenih narodov:

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA PROMET S PREPOVEDANIMI DROGAMI  

Promet s prepovedanimi drogami na debelo lahko opravljajo pravne in fizi─Źne osebe, ki se ukvarjajo s proizvodnjo prepovedanih drog ter pravne in fizi─Źne osebe, ki izpolnjujejo pogoje, dolo─Źene s posebnim zakonom za opravljanje prometa z zdravili na debelo.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA UVOZ OZ. VNOS PREPOVEDANIH DROG

Postopek za pridobitev dovoljenja za uvoz oz. vnos prepovedanih drog skupine II in III se za─Źne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj po┼ílje JAZMP, in vsebuje izpolnjen obrazec Vloga za uvoz.

V primeru, da gre za zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v Republiki Sloveniji, je potrebno predlo┼żiti dovoljenje za uvoz oz. vnos zdravil, ki nimajo dovoljenja za promet z zdravili.

PRIDOBITEV DOVOLJENJA ZA IZVOZ OZ. IZNOS PREPOVEDANIH DROG

Postopek za pridobitev dovoljenja za izvoz oz. iznos prepovedanih drog skupine II in III se za─Źne s pisno vlogo, ki jo predlagatelj po┼ílje JAZMP in vsebuje izpolnjen obrazec Vloga za izvoz in originalno uvozno dovoljenje dr┼żave uvoznice, kamor bo prepovedana droga izvo┼żena.

IZDELAVA STATISTI─îNIH PORO─îIL O PROIZVODNJI, PROMETU, PORABI IN ZALOGAH PREPOVEDANIH DROG 

Pravne in fizi─Źne osebe, ki proizvajajo in opravljajo promet s prepovedanimi drogami na debelo morajo posredovati redna poro─Źila o prometu s prepovedanimi drogami JAZMP, in sicer:

 • ─îetrtletna poro─Źila o uvo┼żenih in izvo┼żenih koli─Źinah ter vrstah prepovedanih drog in dr┼żavah uvoznicah oz. izvoznicah v 15 dneh od izteka ─Źetrtletja, za katerega se po┼ílje poro─Źilo: obrazec a.
 • Letna poro─Źila o uvo┼żenih in izvo┼żenih koli─Źinah ter vrstah prepovedanih drog in dr┼żavah uvoznicah oz. izvoznicah v 60 dneh od izteka koledarskega leta: obrazec b.
 • Navodila za izpolnjevanje obrazcev za ─Źetrtletna in letna poro─Źila o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami

URADNO PE─îATENJE KNJIG EVIDENC MAMIL 

Zdravniki

O predpisovanju zdravil, ki vsebujejo narkoti─Źne in psihotropne snovi, morajo zdravniki voditi uradno pe─Źateno knjigo evidenc narkoti─Źnih in psihotropnih snovi (DZS, obrazec 8,102). Glede na organiziranost javnega zdravstvenega zavoda oziroma pravne in fizi─Źne osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost, lahko isto knjigo upravlja ve─Ź zdravnikov.

 • Zdravniki oziroma dolo─Źene odgovorne osebe v javnih zdravstvenih zavodih ali pri pravnih in fizi─Źnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, morajo voditi tudi uradno pe─Źatene knjige evidenc o nabavi, porabi in zalogi zdravil, ki vsebujejo narkoti─Źne in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami, in sicer za zdravila, ki se uporabljajo pri opravljanju zdravstvene dejavnosti za neposredno aplikacijo uporabnikom. Knjige evidenc je treba voditi na na─Źin, ki omogo─Źa sledljivost. 
 • Knjiga evidenc narkoti─Źnih in psihotropnih snovi mora biti:
  • o┼ítevil─Źena od prve do zadnje strani,
  • ozna─Źena z ┼żigom javnega zdravstvenega zavoda oz. pravne in fizi─Źne osebe, ki opravlja zdravstveno dejavnost,
  • ozna─Źena z imenom, priimkom in osebno ┼ítevilko zdravnika, ki bo v to knjigo vpisoval. 

Lekarne 

O izdaji zdravil, ki vsebujejo narkoti─Źne in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa, IIIc  Uredbe o razvrstitvi prepovedanih drog, morajo lekarne voditi:

 • uradno pe─Źateno Knjigo evidence mamil (DZS, obrazec 8,99),
 • Dnevnik porabe mamil (DZS, obrazec 8,100).
 • Knjigo evidenc o nabavi in izdaji zdravil, ki vsebujejo narkoti─Źne in psihotropne snovi iz skupine II, IIIa in IIIc Zakona o proizvodnji in prometu s prepovedanimi drogami (ZPPPD) ÔÇô Lekarni┼íka zbornica

Knjige morajo biti:

 • o┼ítevil─Źene od prve do zadnje strani,
 • ozna─Źene z imenom in naslovom lekarne.

Vlogi mora biti prilo┼żen spremni dopis.

PRISTOJBINE

Pristojbina za izdajo dovoljenj za vnos ali uvoz in iznos ali izvoz prepovedanih drog skupine II in III je v skladu s prvim odstavkom 30. ─Źlena Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke (Uradni list RS, ┼ít. 209/21 in 165/22).

Pristojbina za pe─Źatenje vsake knjige evidenc zdravil, ki so prepovedane droge skupine II, III a in III c je v skladu z drugim odstavkom 30. ─Źlena Tarife Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomo─Źke (Uradni list RS, ┼ít. 209/21 in 165/22).

Prosimo, da upo┼ítevate tudi pravila glede pristojbin v postopkih.

 Splo┼íni elektronski naslov za podro─Źje prepovedanih drog: 

Scroll to Top