IZDAJANJE POTRDIL O KAKOVOSTI ZDRAVIL, KI VSTOPAJO V MEDNARODNI PROMET

Potrdila o kakovosti zdravil, ki vstopajo v mednarodni promet, so lahko razli─Źna glede na vrsto podatkov, ki jih vsebujejo, in temeljijo na obrazcih, ki so objavljeni na spletni strani WHO (Informacije o izdajanju potrdil o kakovosti zdravil – WHO):

 • Certificate of a Pharmaceutical Product (v nadaljevanju: CPP) se za zdravila, za katera je JAZMP izdala dovoljenje za promet z zdravilom (v nadaljevanju: DzP) oziroma je na JAZMP vlo┼żena vloga za pridobitev ali podalj┼íanje DzP, izdaja na obrazcu Obr. 299-12. Podrobnej┼ía navodila in obrazlo┼żitve so del obrazca (v angle┼íkem jeziku).
 • Free Sale and GMP Certificate (v nadaljevanju: FSC) je potrdilo o prodaji in proizvodnji zdravila v skladu z dobro proizvodno prakso (GMP), ki ga JAZMP kot pristojni organ za zdravila dr┼żave izvoznice izda na vlogo predlagatelja na obrazcu Obr. 362-10. Potrdilo vsebuje podatke o regulativnem statusu farmacevtskega izdelka v Republiki Sloveniji. JAZMP s tem potrdilom potrjuje, da je obrat, v katerem se izdelek izdeluje, redno nadzorovan in da izdelovalec izpolnjuje zahteve dobre proizvodne prakse.
 • Statement of licensing status of pharmaceutical products (v nadaljevanju: Statement) je potrdilo o regulativnem statusu farmacevtskega izdelka in se izdaja na obrazcu Obr. 363-09. S tem potrdilom JAZMP potrjuje, da ima zdravilo DzP v Republiki Sloveniji.
 • Izjavo o izdelavi zdravila v Sloveniji (v nadaljevanju: Izjava) se na obrazcu Obr. 364-09 izda v primeru, ko predlagatelj za regulativne organe v tujini potrebuje potrdilo, da proizvajalec izdeluje zdravilo na mestih, ki so pod rednimi GMP-nadzori, ali potrebuje dodatno pojasnilo o skladnosti z dobro proizvodno prakso. Izjavo JAZMP izda v primeru, ko je zdravilo proizvedeno v Sloveniji, nima pa dovoljenja za promet z zdravilom v Sloveniji.

ODGOVORNOSTI OZ. NALOGE JAZMP NA PODRO─îJU IZDAJANJA POTRDIL O KAKOVOSTI ZDRAVIL, KI VSTOPAJO V MEDNARODNI PROMET:

 • Izdaja certifikata: Certificate of a pharmaceutical product, 
 • Izdaja certifikata: Free sale and GMP certificate,
 • Izdaja izjave: Statement of licensing status of pharmaceutical products,
 • Izdaja potrdila o izdelavi zdravila v Republiki Sloveniji.

NACIONALNA ZAKONODAJA

NAVODILA STRANKAM, KAKO PRIDOBIJO POTRDILA O KAKOVOSTI ZDRAVIL, KI VSTOPAJO V MEDNARODNI PROMET

Predlagatelj vlo┼żi vlogo za izdajo potrdil o kakovosti zdravil, ki vstopajo v mednarodni promet, v papirnati obliki na naslov JAZMP in v elektronski obliki na elektronski naslov CPP(at)jazmp.si, skupaj z izpolnjenimi obrazci potrdil v dvojniku: 

 • Certificate of a pharmaceutical product (CPP), Obr. 299-12 
 • Free sale and GMP certificate (FSC), Obr. 362-10,
 • Statement of licensing status of pharmaceutical products (Statement), Obr. 363-09,
 • Potrdilo o izdelavi zdravila v Republiki Sloveniji (Potrdilo), Obr. 364-09.

V primeru, da predlagatelj zaprosi za popravek ┼że izdanega potrdila, se ta smatra kot nova vloga.

 JAZMP po prejemu popolne vloge izda potrdilo o kakovosti zdravil, ki vstopajo v mednarodni promet, v roku 30 dni.

Scroll to Top