NELEGALNA SPLETNA PRODAJA »ZDRAVIL« NA SPLETNI STRANI SHUJSAJ.COM

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravilih) obravnavala prijavo zoper spletno stran Shujsaj.com Ozempic Slovenija – semaglutid brez recepta | Kupi prek spleta, kjer prodajajo “zdravila” za zdravljenje diabetesa Ozempic ter “zdravilo” Wegovy. Ponudnik izdelkov na spletni strani ni naveden, subjekt, ki upravlja spletno stran, je neznan.

Zdravilo Ozempic je v zadnjem času postalo zelo priljubljeno za hujšanje. Zdravilo Ozempic ima dovoljenje za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji, imetnik dovoljenja je družba Novo Nordisk, predpisovanje in izdaja je le na zdravniški recept, zdravilo Wegovy pa še nima dovoljenja za promet z zdravilom v Republiki Sloveniji.

Na navedeni spletni strani se “zdravili” Ozempic ter Wegovy prodajata izven legalne dobavne verige, izvor in vsebina prodajane snovi v viali sta nepreverjena, distributer/prodajalec je neznan, navedene so neustrezne navedbe o zdravilih ter neustrezna navodila o načinu jemanja.

Ob tem JAZMP pojasnjuje, da je preko medmrežja v RS možno izdajati zgolj zdravila, ki se ne izdajajo na recept. Tudi takšno prodajo mora spremljati svetovanje, še posebej pa je potrebno zagotoviti varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil preko medmrežja, kar je v pristojnosti ministrstva pristojnega za zdravje (v nadaljevanju: MZ). Podlaga za izdajo zdravil preko medmrežja je posebno dovoljenje, ki ga izda MZ. Subjekti, ki imajo dovoljenja za prodajo zdravil preko medmrežja, so opremljeni tudi z zaščitenim logom:

Potrošniki lahko na spletni strani MZ preverijo, ali ima ponudnik izdelkov tudi dovoljenje za prodajo zdravil preko spleta. Ta logotip naj bi slovenske uporabnike seznanil, da ima lekarna oziroma specializirana prodajalna dovoljenje za spletno prodajo zdravil v RS. Njegov namen je, da potrošnikom pomaga prepoznati spletne strani, ki lahko zakonito prodajajo zdravila. Na vsaki spletni strani, ki prodaja zdravila zakonito, se mora prikazati skupni EU logotip.

Vsega navedenega konkretna spletna stran neznanega ponudnika ne izpolnjuje, gre za nelegalno prodajo “zdravil”, spletna stran ni nikakor povezana z legalno prodajo zdravil Ozempic ter Wegovy in družbo Novo Nordisk. Zdravilo Ozempic je na voljo izključno na zdravniški recept ter je pakirano v pred-napolnjenih injekcijskih peresnikih.

 JAZMP opozarja, da je uporaba navedenih izdelkov, kupljenih preko spletne strani Shujsaj.com, lahko nevarna za zdravje ljudi, saj so izdelki nepreverjeni in se prodajajo izven legalne dobavne verige.

Scroll to Top