ZAVAJAJOČE SPLETNO OGLAŠEVANJE IZDELKA TONERIN Z ZLORABO IDENTITETE DR. MILANA KREKA 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljnjem besedilu: JAZMP) je pri nadzoru nad izvajanjem Zakona o zdravilih (Uradni list RS, št. 17/14 in 66/19; v nadaljnjem besedilu: Zakon o zdravilih) obravnavala spletno oglaševanje in prodajo izdelka Tonerin, ki je predstavljen z lastnostmi za zdravljenje, kot »zdravilo, ki uravnava krvni tlak«, čeprav ni registriran kot zdravilo. JAZMP je na svoji spletni strani že večkrat opozorila potrošnike na zavajajoče oglaševanje izdelka Tonerin in odsvetovala njegov nakup. Navedeni izdelek se oglašuje in prodaja na različnih spletnih straneh, ki so namenjene slovenskim potrošnikom, saj so v slovenskem jeziku. Ponudniki so neznani, spletne strani pa so registrirane v tujini. Izdelek je na vseh straneh predstavljen z lastnostmi za zdravljenje, s skoraj čudežnimi učinki, šlo naj bi za revolucionarno odkritje, priporočajo pa ga domnevni znanstveniki oziroma zdravniki.

JAZMP opozarja, da za izdelek Tonerin ni izdala dovoljenja za promet z zdravilom, kakor to določa Zakon o zdravilih, ter domnevnega zdravila ni mogoče najti v Centralni bazi zdravil v Sloveniji, kar daje vedeti, da navedbe na spletnih straneh niso resnične. Na to, da gre za tipične spletne prevare, pa kaže tudi naslednje:

  • Na spletnih straneh lažno obljubljajo zdravstvene učinke izdelkov, ki niso potrjeni in preverjeni.
  • Na spletnih straneh niso navedeni podatki o ponudniku, spletne strani pa so registrirane v tujini.
  • Zapisi na straneh so generični, podatki o zadovoljnih kupcih se sproti generirajo.
  • Ponudniki izdelke ponujajo z visokim popustom, s čimer želijo potrošnike prepričati v hiter nakup. Akcijska ponudba naj bi bila tudi časovno omejena.
  • Na spletnih straneh so objavljeni komentarji zadovoljnih kupcev, pri čemer njihove verodostojnosti ni mogoče preveriti, kar kaže na to, da so izmišljeni tako komentarji kot predstavljene osebe.
  • Uporabljene fotografije zadovoljnih kupcev in domnevnih znanstvenikov in zdravnikov je mogoče najti na spletu oziroma se pojavljajo tudi na drugih podobnih spletnih straneh, v drugih jezikih, z drugimi imeni, kar kaže na to, da so te osebe izmišljene.

Na nekaterih spletnih straneh, kjer se izdelek Tonerin prodaja, so zlorabili identiteto različnih slovenskih zdravnikov ter objavili lažni intervju z njimi, v katerem naj bi izdelek priporočali. V zadnji zaznani takšni objavi gre za hudo zlorabo fotografij in imena Milana Kreka, dr. med., zaposlenega na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Njegovo ime in fotografije ter lažni pogovor z njim se pojavljajo v članku z naslovom: »Farmacevtski škandal v Sloveniji! Zakaj je bil umorjen znani slovenski profesor!? Kakšno resnico je želel povedati upokojencem?« . Članek naj bi bil objavljen na spletnem portalu MMC RTV SLO, intervju z Milanom Krekom pa naj bi naredila voditeljica televizijske hiše POP TV, Darja Zgonc. V članku navajajo, da je bil dr. Krek umorjen v lastnem avtomobilu, ker so ga želeli utišati, ker je izpostavljal zdravilo Tonerin, ki lahko reši miljone življenj. Pred smrtjo naj bi dr. Krek dal intervju, v katerem je izdelek priporočal in ki je v nadaljevanju objavljen, na koncu članka pa je podana povezava do spletnega nakupa izdelka Tonerin. 

JAZMP opozarja, da so vse navedbe v članku lažne, namenjene promociji navedenega izdelka. Nove komunikacijske tehnologije, predvsem  možnosti sodobnih elektronskih medijev, spletnih orodij in  socialna omrežja, nudijo vse več možnosti za namerno in škodljivo oglaševanje raznih mejnih izdelkov in izdelkov nepreverjenega izvora, ki ga po spletu izvajajo za nadzorne organe in organe pregona  težko izsledljivi ponudniki. Na trgu je vedno več nelegalne prodaje izdelkov, ki so lahko celo zdravju škodljivi in pred takimi nakupi se lahko potrošniki zavarujemo le z lastno ozaveščenostjo. Pred nakupom je vedno potrebno preveriti prodajalca in pridobiti čim več informacij o izdelku, ki ga nameravate kupiti. Bistvena je torej vloga kritičnega posameznika, ki se kot potencialni kupec pojavlja na trgu izdelkov, ki jim oglaševalci tako ali drugače  pripisujejo lastnosti za zdravljenje.

Glede na vse navedeno JAZMP močno odsvetuje nakup preko omenjenih spletnih strani oziroma nakup izdelka Tonerin.

Pojasnjujemo, da je preko medmrežja v RS možno izdajati zgolj zdravila, ki se ne izdajajo na recept. Tudi takšno prodajo mora spremljati svetovanje, še posebej pa je potrebno zagotoviti varno povezavo na seznam ponudnikov izdaje zdravil preko medmrežja, kar pa je v pristojnosti ministrstva pristojnega za zdravje (v nadaljevanju: MZ). Podlaga za izdajo zdravil preko medmrežja je posebno dovoljenje, ki ga izda MZ. Subjekti, ki imajo dovoljenja za prodajo zdravil preko medmrežja, so opremljeni tudi z zaščitenim logom:

Potrošnik lahko na spletni strani MZ preveri, ali ima ponudnik izdelkov, ki jim pripisuje lastnosti za zdravljenje, tudi dovoljenje za prodajo zdravil preko spleta. Ta logotip naj bi slovenske potrošnike seznanil, da ima lekarna oziroma specializirana prodajalna dovoljenje za spletno prodajo zdravil v RS. Njegov namen je, da potrošnikom pomaga prepoznati spletne strani, ki lahko zakonito prodajajo zdravila. Na vsaki spletni strani, ki prodaja zdravila zakonito, se mora prikazati skupni EU logotip.

Hkrati vsem uporabnikom svetovnega spleta priporočamo, da obiščejo spletne strani Varni na internetu (https://www.varninainternetu.si/) preko katerih Slovenski center za posredovanje pri omrežnih incidentih SI-CERT uporabnike interneta seznanja z varno uporabo interneta.

Scroll to Top