Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2021

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki dovoljenj za promet z zdravili in bolniki/uporabniki. Objavljamo pregled poročanja o dNUZ v letu 2021.

Povzetek poročila

V letu 2021 je JAZMP prejela 13479 novih poročil o dNUZ, kar je 10546 (459,6%) poročil več kot v letu 2020. Poročila vključujejo 14982 zdravil in opisujejo 40944 dNUZ. Tri poročila se nanašajo na zdravila rastlinskega izvora. Poleg tega je JAZMP prejela tudi 1376 nadaljnjih poročil (dodatne informacije k že prejetim poročilom), kar je 22,5% več kot v letu 2020. Ugotovljenih je bilo 348 podvojenih poročil.  

11898 poročil smo prejeli neposredno, 1577 poročil so posredovali imetniki dovoljenj za promet z zdravili (DzP) ter 4 poročila Evropska agencija za zdravila (EMA) v okviru njene aktivnosti MLM (Medical Literature Monitoring Service).

Največkrat so poročali zdravniki (81,7%), sledijo drugi zdravstveni delavci (12,9%), bolniki/uporabniki (10,4%) ter farmacevti (6,6% poročil), v vseh skupinah pa se je v letu 2021 poročanje glede na število poročil v primerjavi z letom 2020 povečalo.

1537 (11,4%) poročil o dNUZ je vključevalo vsaj en neželeni učinek, ki je bil ocenjen kot resen. Od 40944 poročanih dNUZ je bilo 3553 ocenjenih kot resnih, 4757 dNUZ pa še ni bilo opisanih v informacijah o zadevnih zdravilih (t.i. nepričakovani neželeni učinki). 

10652 poročil se je nanašalo na dNUZ po cepljenju proti covidu-19. V poročilu so podatki o teh dNUZ predstavljeni tudi posebej.

Več:

Scroll to Top