Mednarodna medijska kampanja #MedSafetyWeek za spodbujanje poročanja o neželenih učinkih zdravil

Danes se začenja mednarodna medijska kampanja #MedSafetyWeek, ki je že sedma letna kampanja. Potekala bo do 13. novembra z namenom spodbujati poročanje o sumu na neželene učinke zdravil (t.i. domnevne neželene učinke). Letos v njej sodelujemo regulatorji zdravil iz 82 držav, osredotoča pa se na ključno vlogo vsakega posameznika – tako zdravstvenega delavca kot bolnika ali negovalca, ki poroča o domnevnem neželenem učinku zdravila in na ta način prispeva k varni uporabi zdravil.

Vsako zdravilo lahko pri nekaterih bolnikih povzroči neželene učinke, zato poteka stalno spremljanje njihove varnosti, ko so zdravila na trgu. Namen spremljanja varnosti je pridobiti več informacij o že znanih neželenih učinkih in odkriti prej še nepoznane neželene učinke. Regulatorji imamo vzpostavljene sisteme za zaznavanje in analiziranje teh neželenih učinkov ter ukrepe za zmanjševanje tveganj za prihodnje bolnike.

S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih aktivno sodelujete pri prepoznavanju novih varnostnih vprašanj. Vsako poročilo bolnika, zdravstvenega delavca ali negovalca ima ključno vlogo pri pridobivanju več znanja o koristih in tveganjih zdravil v klinični uporabi ter kadar je to potrebno, omogoča tudi ukrepanje z namenom zmanjševanja tveganj.

Več informacij in animacije, ki vsebujejo pomembna sporočila, si oglejte na naslednji povezavi.

Številka: 1382-33/2022

Scroll to Top