Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil za uporabo v humani medicini v letu 2020

JAZMP kot pristojni organ na področju zdravil in Nacionalni center za farmakovigilanco zbira in ocenjuje poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki jih posredujejo zdravstveni delavci, imetniki dovoljenj za promet z zdravili in bolniki/uporabniki. Objavljamo pregled poročanja o dNUZ v letu 2020.

V letu 2020 je JAZMP prejela 2933 novih poročil o dNUZ, kar je 239 (7,5%) poročil manj kot v letu 2019. 7 poročil se nanaša na zdravila rastlinskega izvora. Poročila vključujejo 4121 zdravil in opisujejo 8140 dNUZ. Poleg tega je JAZMP prejela tudi 1123 nadaljnjih poročil (dodatne informacije k že prejetim poročilom), kar je 5,1% več kot v letu 2019.

1523 poročil smo prejeli neposredno, 1406 poročil so posredovali imetniki dovoljenj za promet z zdravili (DzP) ter 4 poročila Evropska agencija za zdravila (EMA) v okviru njene aktivnosti MLM (Medical Literature Monitoring Service).

Največkrat so poročali zdravniki (49,7%), vendar nekoliko manj kot v letu 2019. Sledijo bolniki/uporabniki (26,9% poročil) ter farmacevti (22,0% poročil), v obeh skupinah pa se je v letu 2020 poročanje v primerjavi z letom 2019 povečalo.

1011 (34,5%) poročil o dNUZ je vključevalo vsaj en neželeni učinek, ki je bil ocenjen kot resen. Od 8140 poročanih dNUZ je bilo 2556 ocenjenih kot resnih, 1568 dNUZ pa še ni bilo opisanih v informacijah o zadevnih zdravilih (t.i. nepričakovani neželeni učinki).

Več…

Številka: 1382-37/2021

Scroll to Top