Sestanek Delovne skupinE inšpektorjev za področje zdravil (WGEO)

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) bo v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, 26. oktobra 2021, gostila 30. sestanek Delovne skupine inšpektorjev za področje zdravil – Working group of enforcement officers (WGEO). Udeležence srečanja bo uvodoma pozdravil direktor JAZMP, Momir Radulović in predstavil cilje predsedovanja Slovenije Svetu EU.

Člani skupine WGEO,  ki deluje v okviru HMA, so imenovani na podlagi svojega znanja in izkušenj na področju nadzora zdravil, tako za uporabo v humani medicini kot za uporabo v veterinarski medicini. Imenovani člani so predstavniki nacionalnih agencij za zdravila, drugih nacionalnih regulativnih agencij in organov pregona (inšpekcije, policija), ki  v državah članicah skrbijo za zmanjšanje nevarnosti in odpravo groženj v legalni proizvodnji in distribucijski verigi zdravil.

Na tokratnem srečanju, bodo prisotni obravnavali tudi izkušnje držav članic v zvezi z zdravilom Ivermektin. Prav tako pa bo obravnava namenjena tudi smernicam, ki jih je pripravil proizvajalec cepiva proti COVID-19, ki bodo inšpekcijskim in drugim organom olajšala delo pri prepoznavi ponaredkov. Še posebej pa bo udeležence z izkušnjami glede cepiv proti Covid-19, seznanil Pharmaceutical security Institut.

Scroll to Top