Evropska komisija objavila poziv za prijavo interesa neodvisnih znanstvenih strokovnjakov, da se pridružijo Odboru za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC)

Generalni direktorat Evropske komisije za zdravje in varnost je objavil poziv za prijavo interesa neodvisnih znanstvenih strokovnjakov za članstvo v znanstvenem odboru PRAC (Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance). To je priložnost, da strokovnjaki na področju farmakovigilance postanejo del enega najnaprednejših sistemov za nadzor zdravil in doprinesejo k temu, da so zdravila za bolnike v Evropi varna in učinkovita.

Izbrani kandidati bodo imenovani za obdobje treh let s pričetkom mandata 2. julija 2021. Neodvisni strokovnjaki, člani PRAC v sedanjem mandatu, se lahko ponovno prijavijo.

Prijavo je treba oddati Evropski komisiji najkasneje do 20. novembra 2020.

Neodvisne strokovnjake bo izbrala Evropska komisija glede na njihovo strokovno področje. Pričakuje se, da se bodo redno udeleževali sej odbora, ki potekajo vsak mesec, in bodo prispevali k delu odbora z aktivnim sodelovanjem v znanstvenih razpravah, preučevanjem in komentiranjem dokumentov. Delo bo vključevalo tudi pripravo na sejo.

PRAC je ključen pri spremljanju in ocenjevanju varnosti zdravil za uporabo v humani medicini. Njegove naloge zajemajo vse vidike obvladovanja tveganj pri uporabi zdravil, vključno z odkrivanjem, ocenjevanjem, zmanjševanjem in obveščanjem v zvezi s tveganji za neželene učinke zdravil.

PRAC sestavljajo predstavniki držav članic (vsaka država članica imenuje enega člana in enega nadomestnega člana), šest dodatnih znanstvenih strokovnjakov, ki jih imenuje Evropska komisija, ter predstavnik in nadomestni predstavnik zdravstvenih delavcev in predstavnik in nadomestni predstavnik združenja bolnikov, ki jih prav tako imenuje Evropska komisija. Dodatni strokovnjaki dopolnjujejo in okrepijo strokovno znanje, ki ga s svojimi predstavniki v odboru zagotavljajo države članice, združenja bolnikov in združenja zdravstvenih delavcev.

Za več informacij o razpisu, pogojih in delu v odboru, obrazec za prijavo in izjavo o odsotnosti nasprotja interesov glejte spletno stran Evropske komisije (povezava).

Številka dokumenta: 1382-19/2020

Scroll to Top