Poročanje o domnevnih neželenih učinkih zdravil pri bolnikih s COVID-19

Evropska agencija za zdravila (EMA) in organi držav članic EU, pristojni za zdravila, pozivamo bolnike s potrjeno boleznijo COVID-19 ali s sumom nanjo, da poročajo o domnevnih neželenih učinkih zdravil (dNUZ), ki se pojavijo pri zdravljenju s katerikoli zdravilom, s katerim se zdravijo. To vključuje tako zdravila, ki jih prejemajo za zdravljenje COVID-19 (četudi za to niso odobrena) kot tudi vsa druga sočasno prejeta zdravila za zdravljenje morebitnih kroničnih bolezni ali drugih sočasnih zdravstvenih stanj.

Bolnike seznanjamo, da trenutno ni zdravil z dovoljenjem za promet, ki bi bila odobrena za zdravljenje COVID-19. Vendar pa se zaradi pandemije več zdravil, ki se uporabljajo za zdravljenje drugih bolezni, uporablja pri bolnikih s COVID-19.

Poročila, ki jih posredujejo bolniki, pomembno dopolnjujejo informacije, ki jih pristojni organ prejme od zdravstvenih delavcev, ki tudi v času pandemije poročajo o neželenih učinkih zdravil.

Razumevanje novega virusa je še vedno nepopolno, vključno glede medsebojnega delovanja z drugimi zdravili, ki jih jemljejo bolniki s COVID-19. S poročanjem o dNUZ vseh zdravil, ki jih jemlje bolnik s COVID-19, lahko bolniki in zdravstveni delavci pomagajo zbrati dragocene podatke za pomoč pri odločitvah glede varne in učinkovite uporabe zdravil, ko se pandemija razvija. Informacije posredovane v poročilih bodo dopolnile informacije, ki se zbirajo v kliničnih preskušanjih in drugih študijah.

Prosimo zdravstvene delavce in bolnike, da o domnevnih neželenih učinkih zdravil poročajo. Bolniki lahko o neželenem učinku zdravila poročajo zdravstvenemu delavcu, ki bo informacijo posredoval nacionalnemu centru za farmakovigilanco na JAZMP. Za poročanje neposredno nacionalnemu centru za farmakovigilanco na JAZMP lahko bolniki in zdravstveni delavci (če nimajo drugega sistema za poročanje) poročajo na spletnem obrazcu, ki je dostopen na tej povezavi, ali na drug način, objavljen na spletni strani JAZMP. S poročanjem o neželenih učinkih zdravil prispevate k njihovi varnejši uporabi.

Pri poročanju bodite pozorni, da so izpolnjeni naslednji podatki (elektronski obrazec vas opozori, če kateri od obveznih podatkov manjka):

  • začetnica imena in priimka osebe, pri kateri se je neželeni učinek zdravila pojavil, vključno s starostjo in spolom;
  • opis neželenega učinka; prosimo navedite tudi podatek, ali je COVID-19 potrjen s testom ali samo na podlagi kliničnih znakov;
  • ime zdravila (trgovsko ime in učinkovina), za katerega sumite, da je neželeni učinek povzročilo;
  • odmerek zdravila in trajanje zdravljenja;
  • druga zdravila, ki jih jemljete sočasno ob prebolevanju bolezni COVID-19, vključno z zdravili, ki ste jih kupili brez recepta, zdravili rastlinskega izvora in kontraceptivi;
  • prosim navedite tudi druge bolezni ali stanja, ki jih imate.

Prosimo, da poročilo izpolnite čim bolj natančno in vnesete čim več podatkov.

Bolnik naj se posvetuje z zdravstvenim delavcem, če ga skrbi glede kateregakoli neželena učinka zdravil.

Scroll to Top