PROIZVODI S KONOPLJO, CBD – Obvestilo Lekarniški zbornici s prošnjo za posredovanje lekarnam

Obveščeni smo bili o sporočilu z letakom, s katerim se lekarnam ponujajo izdelki z ekstrakti iz konoplje. V sporočilu je navedeno, da so ti izdelki registrirani tudi v Sloveniji kot dodatek k prehrani. V zvezi s tem želimo pojasniti, da je bil z uveljavitvijo Pravilnika o prehranskih dopolnilih (Ur.l. RS, št. 66/2013) z dne 5.8.2013 ukinjen postopek prve prijave, kar pomeni da Ministrstvo za zdravje z dnem uveljavitve pravilnika ne sprejema več prvih prijav za prehranska dopolnila in ne vodi seznama prehranskih dopolnil, ki so v prometu v Republiki Sloveniji. Menimo, da gre pri omenjeni navedbi za zavajanje potrošnikov, ki pa ima lahko, glede na sestavo oziroma naravo izdelkov, potencialne škodljive učinke na zdravje ljudi.  
Certifikat, na katerega se sklicuje na letaku, se nanaša le na biološko pridelavo konoplje, ne pa na ustreznost izdelkov.
 
Ponovno vas želimo opozoriti na ‘Strokovno mnenje glede varnosti živil, ki vsebujejo industrijsko konopljo in za zdravje sprejemljivih vsebnosti tetrahidrokanabinola in kanabidiola v živilskih izdelkih’, ki ga je pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).
http://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/uporaba_industrijske_konoplje_v_zivilih_0.pdf
 
Povzetek strokovnega mnenja:
» Uporaba industrijske konoplje v živilih odpira številne nejasnosti glede koristi in tveganj za zdravje, tako pri potrošnikih kot proizvajalcih. Živila, ki vsebujejo ali so v celoti izdelana iz različnih delov industrijske konoplje, lahko vsebujejo sledove tetrahidrokanabinola in še najmanj 60 drugih kanabinoidov, kar nekaj od teh je tudi biološko aktivnih.
Za pripravo običajnih živil z industrijsko konopljo veljajo zahteve Pravilnika o gojenju in uporabi vrst industrijske konoplje (Uradni list RS, št. 40/11 in št. 36/15), v katerih vsebnost tetrahidrokanabinola (THC) ne presega 0,2% v suhi snovi rastline. Glede vsebnosti kanabinoidov v končnem živilskem izdelku predlagamo spremljanje surovin vsaj s smernimi vrednostmi, kot jih predlaga Evropsko združenje za industrijsko konopljo. Kadar se
industrijsko konopljo oziroma dele rastline upraši in/ali stisne ter trži kot prehransko dopolnilo, je dolžnost proizvajalca, da na enak način kot pri običajnih živilih, spremlja surovine glede vsebnosti kanabinoidov ter varnost izdelka dodatno zagotavlja s postavitvijo primernega priporočenega dnevnega odmerka. Glede tetrahidrokanabinola (THC), za katerega je Evropska agencija za varnost hrane postavila referenčni (varni) odmerek, za zdravo
odraslo populacijo dnevni odmerek ne sme presegati vnos 0,06 mg Δ9–THC. Za isto populacijsko skupino glede kanabidiola (CBD), zaradi pomanjkanja primernih študij varnosti in s tem referenčnega (varnega) odmerka, trenutno kot največji dnevni odmerek preko živil/prehranskih dopolnil predlagamo 2 mg CBD.  
V primerih, ko se industrijska konoplja oziroma deli rastline ekstrahirajo in/ali koncentrirajo ali v primerih, ko se običajnim živilskim surovinam iz industrijske konoplje (npr. olju iz semen konoplje) dodajajo koncentrati ali konoplji lastni kanabinoidi iz vseh virov (npr. sintezni CBD), pa taki izdelki postanejo vir kanabinoidov. Ker se uporaba sintetičnih ali rastlinskih virov kanabinoidov v zdravilih še raziskuje, je docela neprimerna
uporaba takih izdelkov kot sestavin živil ali prehranskih dopolnil, posebno še, če gre za ekstrakte industrijske konoplje, kjer vsebnost CBD in ostalih kanabinoidov lahko zelo variira. Menimo, da nosilci živilske dejavnosti pri tovrstnih izdelkih trenutno ne morejo zagotavljati varnosti potrošnikom. Zaradi možnih farmakoloških učinkov tovrstni izdelki, tudi če so prilagojeni dnevnim odmerkom, ki jih navajamo pri živilih/prehranskih dopolnilih,
sodijo med mejne izdelke med zdravili in drugimi skupinami izdelkov, zato je za vsakega od njih pred začetkom trženja treba pridobiti odločbo Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) o razvrstitvi oziroma opredelitvi.«  
V izdelkih na priloženem letaku ni jasno, kakšna je vsebnost THC v dnevnem odmerku, sporne so visoke vsebnosti CBD.
Zaradi varovanja javnega zdravja je bistveno, da se za izdelke, v katerih je industrijska konoplja oziroma deli rastline ekstrahirana in/ali koncentrirana ali v primerih, ko se običajnim živilskim surovinam iz industrijske konoplje (npr. olju iz semen konoplje) dodajajo koncentrati ali konoplji lastni kanabinoidi iz vseh virov (npr. sintezni CBD), pridobi odločba Javne agencije RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) o razvrstitvi
oziroma opredelitvi.
 
Pozivamo vas, da lekarne kot pomembni subjekti varovanja javnega zdravja navedeno upoštevate, pristojni organi pa bomo po proučitvi zadeve ukrepali v skladu s svojimi pooblastili.
   
Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke

Scroll to Top