Priporočila za zmanjšanje tveganja za diabetično ketoacidozo pri zdravljenju z zaviralci SGLT2 (kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin)

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je zaključil pregled zdravil, ki vsebujejo zaviralce SGLT2 (kanagliflozin, dapagliflozin, empagliflozin) in izdal priporočila za zmanjšanje tveganja za diabetično ketoacidozo.

Več…

Scroll to Top