Pričetek formalnega postopka za pregled zdravila Diane 35 in generičnih zdravil ter kombiniranih peroralnih kontraceptivov

Odbor za oceno tveganja na področju farmakovigilance (PRAC) pri Evropski agenciji za zdravila (EMA) je na svojem februarskem zasedanju začel s formalnim pregledom varnosti zdravila Diane 35 (ciproteronacetat 2 mg, etinilestradiol 35 mikrogramov) in generikov. Slednjih pri nas ni na trgu. Več…

Scroll to Top