POROČANJE O NEŽELENIH UČINKIH ZDRAVIL

Poročanje o neželenih učinkih zdravil je pomembno, ker se tako lahko stalno ocenjujejo koristi in tveganja zaradi uporabe zdravil, s tem pa se neposredno prispeva k njihovi varnosti. Nekateri neželeni učinki zdravila se lahko pokažejo šele potem, ko se zdravilo uporablja v večjem obsegu ali dalj časa, kot so bila uporabljena v kliničnih preskušanjih. Spontana poročila, ki jih pošljejo veterinarji ali imetniki živali, so eden od načinov spremljanja zdravila v njegovem celotnem obdobju uporabe. O neželenih učinkih je pomembno poročati tudi, če je povezava z zdravilom le domnevna. 

Poročati je potrebno zlasti o naslednjih neželenih učinkih: 

  • o neželenem učinku, ki se konča s poginom živali, je potrebno poročati takoj, 
  • o vseh neželenih učinkih zdravil pri živalih ali sumih nanje, 
  • o neželenih škodljivih učinkih pri ljudeh v povezavi z uporabo zdravil, ki so namenjena živalim, 
  • o izostanku pričakovane učinkovitosti zdravila, 
  • o neželenih učinkih, ki se opazijo pri izjemni uporabi zdravil, 
  • o neželenih učinkih pri uporabi predmešanic za pripravo zdravilne krmne mešanice, 
  • o prekoračitvi najvišjih mejnih vrednostih ostankov zdravil v živilih in 
  • o vplivih na okolje zaradi uporabe zdravila. 

Veterinar ali kdorkoli od udeležencev sistema farmakovigilance, ki pri svojem delu ugotovi kakršne koli neželene učinke zdravil, uporabljenih pri živalih, ali sumi nanje, obvešča o tem v skladu s predpisi imetnika dovoljenja za promet z zdravilom. O nepričakovanih resnih neželenih učinkih (neželeni učinek, ki ima za posledico pogin, neposredno življenjsko ogroženost ali povzroči trajne ali dolgotrajnejše bolezenske znake), ki se pojavijo pri živalih ali ljudeh po uporabi zdravil, mora poleg imetnika dovoljenja za promet z zdravilom obvestiti tudi organ, pristojen za zdravila (JAZMP).

Obrazec za poročanje:

Spletni obrazec

V kolikor želite poslati obrazec v fizični obliki po pošti ali preko e-sporočila (), namesto spletnega obrazca uporabite naslednjo obliko:

Obrazec – word  

Scroll to Top