Izjava ETF o izgubi učinkovitosti monoklonskih protiteles, ki se vežejo na konični protein, zaradi zaskrbljujočih različic virusa SARS-CoV-2, ki se pojavljajo

Od razglasitve izrednih razmer na področju javnega zdravja zaradi covida-19 na začetku leta 2020 so bila v Evropski uniji odobrena štiri zdravila z monoklonskimi protitelesi za preprečevanje in zdravljenje covida-19.1, 2, 3, 4 Na podlagi tretjega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 726/2004 je bilo izdano priporočilo za peto zdravilo.5

Ta zdravila z monoklonskimi protitelesi so sestavljena iz enega ali več različnih nevtralizirajočih protiteles. Zasnovana so tako, da se vežejo na konični protein virusa SARS-CoV-2 in s tem motijo ​​sposobnost virusa, da se pritrdi na gostiteljske celice in vstopi v njih. Dokazano je, da preprečujejo tveganje za simptomatsko okužbo s covidom-19 v okviru profilakse pred izpostavljenostjo ali po njej1, 2 ter zmanjšajo tveganje za napredovanje v hudo obliko bolezni, hospitalizacijo in smrt pri bolnikih z boleznijo v zgodnjem stadiju, ki ne potrebujejo dodatnega kisika in pri katerih obstaja povečano tveganje za napredovanje v hudo obliko covida-19.1, 2, 3, 4

Virus SARS-CoV-2 se nenehno razvija in od začetnega izbruha prvotnega seva Wuhan virusa SARS-CoV-2 (Wuhan-Hu-1) se je pojavilo že več zaskrbljujočih različic. Te različice nosijo mutacije v koničnem proteinu in zmanjšajo sposobnost vezave monoklonskih protiteles, kar lahko zmanjša njihovo učinkovitost. Pri prvih zaskrbljujočih različicah, ki so bile ugotovljene (alfa, beta, gama in delta), so nekatera (a ne vsa) monoklonska protitelesa pokazala zmanjšano sposobnost nevtralizacije virusa.6, 7 Novejše različice virusa SARS-CoV-2 (tj. omikron in več podrazličic omikrona [BA.1, BA.2, BA.4 in BA.5]) so še manj dovzetne za monoklonska protitelesa na podlagi zmanjšane sposobnosti nevtralizacije in vitro.6, 7, 8, 9 Ni znano, v kolikšni meri ta zmanjšana sposobnost nevtralizacije in vitro proti zaskrbljujočim različicam vpliva na klinično učinkovitost, saj razmerje med občutljivostjo virusa in vitro in serumsko koncentracijo monoklonskih protiteles in vivo ni povsem razumljeno in ni podatkov iz kliničnih preskušanj, na podlagi katerih bi se ugotovilo, ali je klinična učinkovitost zmanjšana. Trenutno tudi ni znano, ali je mogoče učinkovitost monoklonskih protiteles proti zaskrbljujočim različicam obnoviti z dajanjem višjih odmerkov od trenutno priporočenih.

Nedavni podatki o nevtralizaciji virusa kažejo zelo izrazito zmanjšanje občutljivosti na podrazličice omikrona BA.4.6, BA.2.75.2, XBB, BQ.1 in BQ.1.1, kar kaže na pobeg vsem monoklonskim protitelesom, odobrenim v EU.9, 10, 11 Na podlagi modeliranih napovedi, ki jih je ECDC objavil 20. oktobra 2022, bo različica BQ.1/BQ1.1 postala prevladujoča v EU do konca leta 2022.12

Uporaba monoklonskih protiteles za preprečevanje ali zdravljenje covida-19 pri bolnikih s povečanim tveganjem za napredovanje v hudo obliko covida-19 zato verjetno ne bo zagotovila klinične koristi v regijah EU, kjer se širijo podrazličice BQ.1.1, BQ.1, BA.4.6, BA.2.75.2, XBB in BJ.1. Prav tako ni znano, v kolikšni meri bodo odobrena monoklonska protitelesa z zmanjšano sposobnostjo nevtralizacije proti podrazličicam omikrona BA.1, BA.2, BA.4 in BA.5 klinično učinkovita.

Glede na to se zdravstvenim delavcem svetuje, naj preverijo trenutno epidemiološko stanje v svoji regiji13 in razmislijo o nadomestnih možnostih protivirusnega zdravljenja, kot sta nirmatrelvir/ritonavir (Paxlovid)14 in remdesivir (Veklury),15 ki sta v EU odobrena za zdravljenje covida-19 pri bolnikih s povečanim tveganjem za napredovanje bolezni v hudo obliko covida-19 in ki ne potrebujejo dodatnega kisika. Pričakuje se, da bodo ta zdravila ohranila svojo protivirusno učinkovitost proti zaskrbljujočim različicam, ki se pojavljajo, saj mutacijski vzorec zaskrbljujočih različic,16, 17, 18 ki trenutno krožijo, doslej ni vplival na njihovo učinkovitost.

Zagotavljanje razpoložljivosti in hitrega dostopa do nirmatrelvira/ritonavira in remdesivira je izjemnega pomena za zaščito ranljivih bolnikov, pri katerih obstaja povečano tveganje za razvoj hudih oblik bolezni, in tistih, ki potrebujejo hospitalizacijo. Zaradi trenutnega epidemiološkega stanja se države članice spodbuja, naj zagotovijo hiter dostop do teh oblik protivirusnega zdravljenja.

ETF bo še naprej spremljala epidemiološko stanje v EU in bo pravočasno prilagodila informacije o izdelku za posamezna monoklonska protitelesa.

Viri:

 1. Evusheld EPAR: Evusheld | Evropska agencija za zdravila (europa.eu), https://www.ema.europa.eu/documents/overview/evusheld-epar-medicine-overview_en.pdf
 2. Ronapreve EPAR: Ronapreve | Evropska agencija za zdravila (europa.eu), https://www.ema.europa.eu/documents/overview/ronapreve-epar-medicine-overview_en.pdf
 3. Xevudy EPAR: Xevudy | Evropska agencija za zdravila (europa.eu), https://www.ema.europa.eu/documents/overview/xevudy-epar-medicine-overview_en.pdf
 4. Regkirona EPAR: Regkirona | Evropska agencija za zdravila (europa.eu), https://www.ema.europa.eu/documents/overview/regkirona-epar-medicine-overview_en.pdf
 5. Mnenje v okviru tretjega odstavka 5. člena Uredbe (ES) št. 726/2004 za protitelesa bamlanivimab in etesevimab glede zdravljenja covida-19, https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-issues-advice-use-antibody-combination-bamlanivimab-etesevimab
 6. Cox in drugi, oktober 2022, Nature reviews microbiology: SARS-CoV-2 variant evasion of monoclonal antibodies based on in vitro studies, DOI: https://doi.org/10.1038/s41579-022-00809-7
 7. van der Straten in drugi, marec 2022, Front. Med. Technol.: Optimising of anti-SARS-CoV-2 neutralising antibody therapies: roadmap to improve clinical effectiveness and implementation. DOI: https://doi.org/10.3389/fmedt.2022.867982
 8. Cao in drugi, junij 2022, Nature: BA.2.12.1, BA.4 and BA.5 escape antibodies elicited by Omicron infection, DOI: https://doi.org/10.1038/s41586-022-04980-y
 9. Cao in drugi, oktober 2022, bioRxiv preprint: Imprinted SARS-CoV-2 humoral immunity induces convergent Omicron RBD evolution, DOI: https://doi.org/10.1101/2022.09.15.507787
 10. Sheward in drugi, oktober 2022, The Lancet: Omicron sublineage BA.2.75.2 exhibits extensive escape from neutralising antibodies, DOI: https://doi.org/10.1016/
 11. Arora in drugi, november 2022, The Lancet Infectious diseases: Omicron sublineage BQ.1.1 resistance to monoclonal antibodies, DOI: https://doi.org/10.1016/S1473-3099(22)00733-2
 12. Spletna stran ECDC: Spread of the SARS-CoV-2 Omicron variant sub lineage BQ.1 in the EU/EEA (europa.eu)
 13. Tedenske posodobitve po državah, spletna stran ECDC https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/country-overviews
 14. Paxlovid EPAR: Paxlovid | Evropska agencija za zdravila (europa.eu)
 15. Veklury EPAR: Veklury | Evropska agencija za zdravila (europa.eu)
Scroll to Top