Podaljšanje roka uporabnosti za cepivo Comirnaty

Evropska agencija za zdravila (EMA) je avgusta 2022 za cepivo COMIRNATY 30 mikrogramov/odmerek koncentrat za disperzijo za injiciranje odobrila nov rok uporabnosti cepiva pri pogojih shranjevanja pri ultra nizki temperaturi.

Informacije o cepivu Comirnaty 30 mikrogramov/odmerek koncentrat za disperzijo za injiciranje so posodobljene z novim rokom uporabnosti zamrznjene viale, ki je bil podaljšan z 12 mesecev na 15 mesecev. Pogoji shranjevanja ostajajo nespremenjeni (od –90 °C do –60 °C).

Znotraj 15-mesečnega roka uporabnosti je mogoče neodprte viale shranjevati in prevažati pri temperaturi od –25 °C do –15 °C v enkratnem obdobju do 2 tednov, nato pa se jih lahko vrne na temperaturo od –90 °C do –60 °C.

Podaljšanje roka uporabnosti velja za viale, proizvedene po datumu te odobritve.

Poleg tega se lahko to podaljšanje roka uporabnosti uporabi retroaktivno za viale, proizvedene pred to odobritvijo.

Škatle, ki imajo na ovojnini natisnjen datum izteka roka uporabnosti od februarja 2022 do marca 2022, lahko ostanejo v uporabi 9 mesecev po natisnjenem datumu (kar odraža združeno podaljšanje roka uporabnosti najprej na 9, nato na 12 mesecev in sedaj na 15 mesecev), če se shranjujejo pri odobrenih pogojih shranjevanja od –90 °C do –60 °C.

Škatle, ki imajo na ovojnini natisnjen datum izteka roka uporabnosti od aprila 2022 do decembra 2022, lahko ostanejo v uporabi 6 mesecev po natisnjenem datumu, če se shranjujejo pri odobrenih pogojih shranjevanja od –90 °C do –60 °C.

Posodobljeni datumi izteka roka uporabnosti cepiva COMIRNATY 30 mikrogramov/odmerek koncentrat za disperzijo za injiciranje so prikazani v sledeči preglednici.

Natisnjen datum izteka roka uporabnosti

 

Posodobljen datum izteka roka uporabnosti pri shranjevanju od

-60°C do – 90°C

februar 2022

november 2022a

marec 2022

december 2022a, b

april 2022

oktober 2022c

maj 2022

november 2022d

junij 2022

december 2022b

julij 2022

januar 2023

avgust 2022

februar 2023

september 2022

marec 2023

oktober 2022

april 2023

november 2022

maj 2023

december 2022

junij 2023

 

a –   Posodobitev roka uporabnosti, ki združuje podaljšanja na 9, 12 in 15 mesecev.

b –   Zaradi uveljavitve spremembe roka uporabnosti s 6 na 9 mesecev oktobra 2021 se lahko dva različna natisnjena datuma izteka roka uporabnosti podaljšata na december 2022.

c –   Velja za serijo z natisnjenim datumom izteka roka uporabnosti april 2022, kar ustreza 9‑mesečnemu roku uporabnosti; natisnjen datum izteka roka uporabnosti se zato lahko podaljša na oktober 2022.

d –   Velja za serijo z natisnjenim datumom izteka roka uporabnosti maj 2022, kar ustreza 9‑mesečnemu roku uporabnosti; dva različna natisnjena datuma izteka roka uporabnosti se zato lahko podaljšata na november 2022.

Scroll to Top