Obvestilo o novi interakciji zdravila Euthyrox z zaviralci protonske črpalke (ZPČ)

Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (v nadaljevanju: JAZMP) obvešča o posodobitvi informacije v povzetku glavnih značilnosti zdravila in v navodilu za uporabo glede nove interakcije pri zdravilu Euthyrox imetnika dovoljenja za promet, podjetja MERCK d.o.o., Ljubljana, ki vsebuje učinkovino natrijev levotiroksinat in je v Republiki Sloveniji registrirano v naslednjih jakostih in farmacevtskih oblikah:
Euthyrox 25 mikrogramov tablete,
Euthyrox 50 mikrogramov tablete,
Euthyrox 100 mikrogramov tablete,
Euthyrox 150 mikrogramov tablete.

Več…

Scroll to Top