Dovoljenja za promet za zdravila

Uredba Evropskega Parlamenta in Sveta (EU) 2019/6 z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES (UL L ┼ít. 4 z dne 7. 1. 2019) v prvi to─Źki 152. ─Źlena dolo─Źa:

Za dovoljenja za promet za zdravila za uporabo v veterinarski medicini in registracije homeopatskih zdravil za uporabo v veterinarski medicini, izdana v skladu z Direktivo 2001/82/ES ali Uredbo (ES) ┼ít. 726/2004 pred 28. januarjem 2022, se ┼íteje, da so bila izdana v skladu s to uredbo, zato zanje veljajo ustrezne dolo─Źbe te uredbe.

V skladu z navedenim dovoljenja za promet z zdravili, ki jih je JAZMP izdala v skladu z Zakonom o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14 in 66/19) in ki se jim dovoljenje za promet v skladu s 55. ─Źlenom Zakona o zdravilih izte─Źe po 28. januarju 2022, veljajo za nedolo─Źen ─Źas.

Scroll to Top