Smernice JAZMP v povezavi z regulativnimi pričakovanji v času pandemije COVID-19

V povezavi z objavo dokumenta Questions and answers on regulatory expectations during the COVID-19 pandemic, ki so ga skupaj pripravile Evropska komisija, Evropska agencija za zdravila (EMA) in nacionalni pristojni organi za zdravila v EU, ter dokumenta Practical guidance of the CMDh for facilitating the handling of processes during the COVID-19 crisis, ki ga je pripravila koordinacijska skupina za zdravila za uporabo v humani medicini (CMDh), JAZMP v obliki vprašanj in odgovorov podaja smernice za predlagatelje in imetnike dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini glede regulativne prožnosti v obdobju pandemije COVID-19 predvsem za zdravila, ki so dovoljenje za promet pridobila po nacionalnem postopku.

Povezava do SMERNIC

Scroll to Top