COVID 19: KLOROKIN IN HIDROKSIKLOROKIN SE LAHKO UPORABLJATA LE V OKVIRU KLINIČNIH PRESKUŠANJ ALI NUJNIH NACIONALNIH PROTOKOLOV

Klorokin in hidroksiklorokin, ki sta trenutno odobreni zdravili za zdravljenje malarije ter nekaterih avtoimunskih bolezni, se širom po svetu preiskujeta kot potencialni zdravili za zdravljenje koronavirusne bolezni (COVID-19). Vendar, učinkovitost zdravljenja COVID-19 s klorokinom ali hidroksiklorokinom mora biti še dokazana s študijami.

Zelo pomembno je, da bolniki in zdravstveno osebje uporabljajo klorokin in hidroksiklorokin samo v skladu z dovoljeno uporabo ali kot del kliničnih preskušanj oz. nujnih nacionalnih protokolov uporabe za zdravljenje COVID-19.

Tako klorokin kot hidroksiklorokin lahko imata resne neželene učinke, zlasti pri velikih odmerkih ali v kombinaciji z drugimi zdravili. Zdravil z učinkovino klorokin ali hidroksiklorokin se ne sme uporabljati brez recepta ali brez nadzora zdravnika; recepta se ne sme predpisovati izven njihove dovoljene uporabe, razen v primeru kliničnih preskušanj ali nacionalno dogovorjenih protokolov.

V teku so obsežna klinična preskušanja za pridobivanje robustnih podatkov o učinkovitosti in varnosti klorokina in hidroksiklorokina pri zdravljenju COVID-19. Evropska agencija za zdravila (EMA) pozdravlja tovrstna klinična preskušanja, saj bodo regulatornim organom omogočila, da bodo lahko dajali bolnikom in zdravstvenemu osebju zanesljive nasvete na podlagi trdnih dokazov.

Iz nujnosti in pritiskov, s katerim se srečujejo zdravstveni sistemi pri reševanju življenj med pandemijo COVID-19, so nekatere države, kot sta ZDA in Francija, vzpostavile stroge protokole, ki omogočajo poskusno uporabo omenjenih zdravil, na primer pri bolnikih s hudo obliko bolezni COVID-19.

Zdravila z učinkovino klorokin in hidroksliklorokin so življenjsko pomembna za bolnike z avtoimunskimi boleznimi kot je lupus. Pomembno je, da ti bolniki še vedno lahko dobijo ta zdravila in se ne soočajo z njihovim pomanjkanjem, kot posledica skladiščenja zalog v primeru uporabe v prihodnosti ali uporabe le-teh za zdravljenje indikacij izven odobrenih dovoljenj. V nekaterih državah je predpisovanje teh zdravil omejeno, da ne bi prišlo do pomanjkanja zalog s temi zdravili.

Informacije za bolnike

• Zdravili klorokin ali hidroksiklorokin uporabljajte samo, če vam ga je predpisal zdravnik in če zdravljenje poteka pod nadzorom zdravnika.

• Če imate kakršnakoli vprašanja o uporabi klorokina ali hidroksiklorokinina ali kateregakoli drugega zdravila, se posvetujte s svojim zdravnikom ali s farmacevtom.

Informacije za zdravstveno osebje

• Uporaba klorokina ali hidroksiklorokina za zdravljene COVID-19 je priporočena le v okviru kliničnih preskušanj. Izven kliničnih preskušanj je uporaba omenjenih zdravil za zdravljenje COVID-19 možna le v skladu z vzpostavljenimi nacionalnimi protokoli.

• Klorokin in hidroksiklorokin se še naprej uporabljata za zdravljenje kroničnih boleznih. Da bi preprečili nepotrebno obremenitev dobavnih verig, bolniki naj prejemajo zalogo teh zdravil kot običajno. Zdravstveno osebje naj ne predpisuje receptov za daljše trajanje zdravljenja kot običajno.

Sporočilo za javnost v angleškem jeziku lahko preberete na EMA spletni strani: News

Scroll to Top