Podpis protokola z Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke Črne Gore (CALIMS)

Seznanitev javnosti o podpisu Protokola o sodelovanju na področju zdravil in medicinskih pripomočkov z Agencijo za zdravila in medicinske pripomočke Črne Gore (CALIMS)

Predstavniki Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) smo bili 16. in 17. januarja 2020 na delovnem obisku na Agenciji za zdravila in medicinske pripomočke Črne gore (CALIMS). Direktorja obeh agencij dr. Milorad Drljević, CALIMS in Momir Radulović, JAZMP sta podpisala Protokol o bodočem sodelovanju na področju kakovosti, varnosti in učinkovitosti zdravil ter medicinskih pripomočkov. Le-to bo potekalo z izmenjavo znanj, izkušenj ter dobrih praks z namenom zaščite javnega zdravja.

V okviru delovnega obiska sta bili organizirani tudi dve delavnici, na katerih smo predstavniki JAZMP podrobneje predstavili evropske postopke izdaje dovoljenja za promet z zdravili ter nadzor proizvajalcev in veletrgovcev z zdravili na trgu.

JAZMP posveča veliko pozornosti vzpostavljanju in razvoju mednarodnega sodelovanja z institucijami iz tujine. Med drugim se na področju bilateralnih dogovorov s članicami EU nadaljuje okrepljeno sodelovanje z nizozemsko agencijo MEB (Medicines Evaluation Board) v okviru izvajanja ICP projekta (International Collaboration Program), in sicer na podlagi memoranduma o sodelovanju, podpisanega v maju 2018. S tem memorandumom se je vzpostavilo dolgoročno sodelovanje med JAZMP in nizozemsko agencijo MEB, ter ostalimi agencijami v EU na področju farmacevtskih politik in regulative zdravil tako za humana kot tudi veterinarska zdravila.

Scroll to Top