POZIV DELEŽNIKOM, DA SE VKLJUČIJO V SISTEM ZA PREVERJANJE AVTENTIČNOSTI ZDRAVIL (EMVS)

Obveščamo vse imetnike dovoljenj za proizvodnjo zdravil za uporabo v humani medicini, imetnike dovoljenj za promet z zdravili za uporabo v humani medicini, imetnike dovoljenj za promet z zdravili na debelo in imetnike dovoljenj za promet s paralelno uvoženimi zdravili, da je Evropska organizacija za preverjanje avtentičnosti zdravil (EMVO) na JAZMP naslovila pismo, s katerim poziva deležnike, ki delujejo na področju preskrbe z zdravili v Slovenij, da čimprej začnejo z aktivnostmi priključevanja v nacionalni sistem arhivov (SiNMVS), ki je del vseevropskega sistema arhivov (EMVS). Zadevno pismo lahko preberete tukaj.

Za vzpostavitev in vzdrževanje sistema arhivov za območje Slovenije je pristojen Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil – ZAPAZ (www.zapaz.si), na katerega se lahko obrnete za vso potrebno podporo in informacije.

Več o preverjanju avtentičnosti zdravil lahko preberete tukaj (www.jazmp.si/nadzor/ponarejena-zdravila/zascitni-elementi-na-zdravilih/).

Scroll to Top