S poročanjem o domnevnih neželenih učinkih lahko vsak prispeva k varnejši uporabi zdravil

Javna agencija RS za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) sodeluje v mednarodni medijski kampanji, ki je namenjena spodbujanju poročanja o domnevnih neželenih učinkih zdravil. Ta bo v državah članicah EU potekala v okviru tedna ozaveščanja, to je med 7. in 11. novembrom. Kampanja je del skupnega projekta Strengthening Collaboration for Operating Pharmacovigilance in Europe (SCOPE), katere eden od glavnih ciljev je povečati ozaveščenost glede sistemov poročanja o sumih na neželene učinke zdravil.

Namen medijske kampanje je ozaveščanje javnosti s ciljem, da bodo bolniki in zdravstveni delavci v večji meri poročali o morebitnih neželenih učinkih zdravil, ter večanju zaupanja, da njihova poročila prispevajo k varnejši uporabi zdravil. Čeprav so zdravila za večino bolnikov varna in učinkovita, se pri njihovi uporabi lahko pojavijo neželeni učinki. Možnost poročanja o domnevnih neželenih učinkih pristojnim organom za zdravila omogoča, da lahko skupaj poskrbimo za varnost zdravil na trgu. Na JAZMP želimo s sodelovanjem v tej kampanji poudariti, da je najbolj pomemben del našega dela zagotavljanje, da so zdravila, ki jih uporabljamo, učinkovita in varna.

Vsakdo od nas lahko z uporabo hitrega in enostavnega spletnega poročanja o morebitnih neželenih učinkih pripomore, da bodo zdravila varnejša. Več o poročanju si lahko preberete na spodnji povezavi.

POVEZAVA

Osrednji del kampanje je animacija, ki prikazuje zgodbo o bolniku, pri katerem se pojavil domnevni neželeni učinek zdravila. Vsebina prikazuje, kako je bilo zdravilo predpisano, pojav neželenega učinka ter način poročanja neposredno s strani bolnikov ali zdravstvenih delavcev.

ANIMACIJA

Zbrana poročila o domnevnih neželenih učinkih zdravil pomenijo pomemben vir za ugotavljanje in preverjanje novih varnostnih vprašanj. Nove ugotovitve na podlagi teh poročil lahko vodijo v posodobitve informacij o zdravilih, v omejitev predpisovanja zdravila, v nekaterih primerih pa tudi v ukinitev dovoljenja za promet, kadar se izkaže, da koristi zdravila ne odtehtajo možnih tveganj.

Scroll to Top