EMA objavila spletno stran o neželenih učinkih zdravil

Evropska agencija za zdravila (EMA) je v luči povečanja transparentnosti delovanja in ukrepanja na svoji novi spletni strani www.adrreports.eu začela z objavljanjem zbirnih poročil o neželenih učinkih zdravil, ki imajo dovoljenje za promet v EGP. Podatki, zajeti v poročilih, so pridobljeni neposredno iz evropske podatkovne baze EudraVigilance, ki se uporablja od decembra 2001, upravlja pa jo EMA. Več…

Scroll to Top