Zakonodaja

Nacionalna zakonodaja:

Evropska zakonodaja:

  • UREDBA (ES) ┼ít. 1394/2007 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 13. novembra 2007 o zdravilih za napredno zdravljenje ter o spremembi Direktive 2001/83/ES in Uredbe (ES) ┼ít. 726/2004 (konsolidirano besedilo)
Scroll to Top