Registri

Register ustanov za tkiva in celice s podatki o njihovi dejavnosti za izvajanje katerih imajo dovoljenje JAZMP, vodi Slovenija-transplant.

Scroll to Top