Objava Seznama nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini

V sredo, 18. 9. 2019, je bil objavljen posodobljen Seznam nujno potrebnih zdravil za uporabo v humani medicini. Seznam je dostopen na spletni strani JAZMP.