Zdravilo Bravecto za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih je sprejemljivo za uporabo

V navodilo za uporabo bo vklju─Źen nov ne┼żelen u─Źinek

Na podlagi rednih analiz razpolo┼żljivih podatkov o resnih stranskih u─Źinkih in prou─Źitve poro─Źil o dolo─Źenih obolenjih je Evropska agencija za zdravila (EMA) julija 2017 ocenila, da ima Bravecto, zdravilo za zdravljenje infestacije s klopi in bolhami na psih, ┼íe vedno sprejemljiv varnostni profil. Vendar pa bo moral imetnik dovoljenja za promet z zdravilom spremeniti navodilo za uporabo in vanj vklju─Źiti konvulzije kot nov ne┼żelen u─Źinek, ki se pojavi redko, pri manj kot 10.000 zdravljenih ┼żivali. Priporo─Źa se, da veterinarji in lastniki oziroma skrbniki psov uporabljajo Bravecto previdno pri psih z epilepsijo.

─îe se pri zdravljenih ┼żivalih pojavijo stranski u─Źinki, naj se lastniki oziroma skrbniki ┼żivali posvetujejo z veterinarjem, ki skrbi za njihovo ┼żival.

Nasvet veterinarjem in veterinarskemu zdravstvenemu osebju: vse morebitne ne┼żelene u─Źinke, ki se pojavijo po uporabi zdravila Bravecto sporo─Źite JAZMP ali imetniku dovoljenja za promet z zdravilom.

Ve─Ź na:

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/news_and_events/news/2017/08/news_detail_002798.jsp&mid=WC0b01ac058004d5c1

Scroll to Top