Vsebina je pripravljena s strani razli─Źnih strokovnih skupin in sodelavcev JAZMP z namenom osvetliti koristi uporabe cepiv proti nalezljivi bolezni covid-19 s podajanjem odgovorov na vpra┼íanja v zvezi s cepivi in zdravili, zastavljena s strani javnosti.

Preden cepivo v EU pridobi dovoljenje za promet, mora podjetje, ki je cepivo razvilo, izvesti zahtevna presku┼íanja cepiva, katera znanstveno ovrednoti Evropska agencija za zdravila (EMA). Trije stebri razvoja so kakovost cepiva, predklini─Źna presku┼íanja in klini─Źna presku┼íanja. Ko so vsa tri podro─Źja v zadostni meri podprta z rezultati in dokumentacijo, proizvajalci cepiv lahko predlo┼żijo vse podatke skupaj v vlogi za pridobitev dovoljenja za promet.

 Slika 1: Razvoj cepiv in faze odobritve

Vir:  spletna stran EMA: COVID-19 vaccines: development, evaluation, approval and monitoring; https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-development-evaluation-approval-monitoring, dostop september 2021.

Razvoj cepiva je kompleksen postopek in obi─Źajno poteka veliko ve─Ź ─Źasa, vendar je hiter dostop do enega ali ve─Ź cepiv proti covidu-19 bistvenega pomena za obvladovanje pandemije, za┼í─Źito zdravstvenih sistemov, re┼íevanje ┼żivljenj in za okrevanje svetovnega gospodarstva, zato so raziskovalci, proizvajalci cepiv in vlade usmerili svoje vire v ─Źimprej┼ínjo zagotovitev cepiv proti covidu-19 za ─Źim ve─Źje ┼ítevilo ljudi po svetu, da se s tem zajezi posledice epidemije.

Po izbruhu oku┼żb s SARS-CoV-1 ter MERS-CoV je bilo razvitih ve─Ź kandidatnih cepiv, ki so temeljila na oslabljenih virusih, inaktiviranih virusih, vektorskih cepivih, cepivih na osnovi nukleinskih kislin (DNA ali RNA) ter na rekombinantnem proteinu S. Na osnovi podobnosti virusov SARS-CoV-1 ter MERS-CoV z virusom SARS-CoV-2 (v 79 %), je bil opredeljen protein virusne ovojnice (protein S) kot najugodnej┼ía tar─Źa za na─Źrtovanje imunogena.

Kljub pospe┼íenemu razvoju pa se zahteve za kakovost, varnost in u─Źinkovitost cepiv proti covidu-19 ne rahljajo. Varnost in u─Źinkovitost kandidatnih cepiv proti covidu-19 se preverja skozi vsa nujna klini─Źna presku┼íanja, ki vklju─Źujejo razli─Źne skupine populacij po svetu in v katerih ugotavljajo varnost in u─Źinkovitost ve─Ź cepiv vzporedno v primerjavi s placebo kontrolo. Tovrstne globalne ┼ítudije omogo─Źajo hitrej┼íe in zanesljivej┼íe rezultate o sami u─Źinkovitosti posameznega cepiva in lahko hitreje ugotovijo ali ima dolo─Źeno cepivo ┼íkodljive u─Źinke, ki jih druga cepiva nimajo.

Slika 2: Obi─Źajni in pospe┼íeni razvoj cepiv

Vir: Svetovna zdravstvena organizacija; EPI-WIN updates: Update on COVID-19 Vaccine Development;  Coronavirus update 45. WHO; 2020; https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/risk-comms-updates/update45-vaccines-developement.pdf?sfvrsn=13098bfc_5; dostop september 2021.

Vsa kandidatna cepiva, namenjena za evropski trg, so pred pridobitvijo dovoljenja za promet pregledana in ocenjena na Evropski agenciji za zdravila (EMA), ki za vsako vlogo vklju─Źi vse razpolo┼żljive vire in visoko usposobljeni, neodvisni strokovnjaki iz dr┼żav EU dokumentacijo znanstveno ovrednotijo. Znanstveno oceno cepiva ovrednoti Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP ÔÇô Committee for Medicinal Products for Human Use; v nadaljevanju: Odbor), ki sprejme stali┼í─Źe glede ustreznosti predlo┼żene dokumentacije ter pretehta koristi novega cepiva, kot je za┼í─Źita pred boleznijo, in tveganja zaradi potencialnih ne┼żelenih u─Źinkov. CHMP sodeluje z Odborom za oceno tveganja na podro─Źju farmakovigilance (PRAC – Pharmacovigilance Risk Assessment Committee), ki oceni na─Źrte za obvladovanje tveganj za obravnavano cepivo, ter z delovno skupino Emergency Task Force (ETF)[1] na EMA, ki zdru┼żuje mednarodne strokovnjake iz evropske regulativne mre┼że za zdravila za pospe┼íeno in koordinirano regulativno delovanje na podro─Źju zdravil in cepiv proti covidu-19. Od decembra 2020 so cepiva ovrednotena tudi kot del programa OPEN, da bi pove─Źali mednarodno sodelovanje pri pregledu cepiv proti covidu-19 v EU. EMA nato posreduje Evropski komisiji priporo─Źilo glede odobritve cepiva in izdaje pogojnega oz. standardnega dovoljenja za promet z veljavnostjo 5 let. Ve─Ź informacij o┬á delovanju EMA lahko najdete na spletni strani EMAÔÇÖs governance during COVID-19 pandemic.

Postopek ocenjevanja kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti cepiva se izvaja s sprotnim pregledovanjem podatkov (t.i. Rolling Review procedure), kar pomeni, da je dokumentacija za pridobitev dovoljenja ocenjena po fazah in je za posamezno fazo pregledana in ocenjena takoj, ko se posamezna faza zaklju─Źi in so podatki na voljo, kljub temu, da so nadaljnje faze takrat ┼íe v teku. Ta postopek se uporablja v izrednih razmerah za varovanje javnega zdravja, ki omogo─Źa EMA, da oceni podatke takoj, ko so na voljo. Na ta na─Źin je cepivo lahko na voljo hitreje kot obi─Źajno, ob tem pa ostanejo zagotovljeni najvi┼íji standardi za zagotavljanje kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti cepiv.

[1] je svetovalno in podporno telo, ki vodi regulatorne aktivnosti v ─Źasu priprave in trajanja gro┼żenj za javno zdravje, in je z uveljavitvijo Uredbe (EU) 2022/123 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. januarja 2022 o okrepljeni vlogi Evropske agencije za zdravila pri pripravljenosti na krize in kriznem upravljanju na podro─Źju zdravil in medicinskih pripomo─Źkov (Regulation on EMA’s Reinforced Role (Regulation (EU) 2022/123)) prevzelo aktivnosti predhodne skupine COVID-19 EMA pandemic Task Force.

Pogojno dovoljenje za promet z zdravilom je regulatorni mehanizem, predviden v EU zakonodaji, ki omogo─Źa pospe┼íen dostop do nujno potrebnih zdravil, takoj ko so na voljo zadostni podatki o kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti zdravil, ki dokazujejo, da koristi zdravila prevladajo nad tveganji. Za zdravila s pogojnim dovoljenjem za promet so vzpostavljeni strogi za┼í─Źitni ukrepi in kontrole glede varnosti zdravila po odobritvi ter predstavljajo nadzorovan in robusten okvir za zagotovitev visoke ravni za┼í─Źite javnega zdravja dr┼żavljanov EU, ob ─Źemer so upo┼ítevani predpisani visoki standardi glede zagotavljanja kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti. Postopek pogojnega dovoljenja za promet zagotavlja, da se upo┼íteva celotna postopkovna shema za pridobitev dovoljenja za promet, vklju─Źno z neodvisnim nadzorom cepiv ob spro┼í─Źanju serij na trg, ki ga izvaja mre┼ża uradnih kontrolnih laboratorijev za zdravila (OMCL). Opisani mehanizem v pandemi─Źni krizi vsem dr┼żavljanom EU omogo─Źa dostop do kakovostnih, varnih in u─Źinkovitih cepiv proti coviduÔÇĹ19.

Pravna podlaga za izdajo pogojnega dovoljenja za promet s strani Evropske komisije so dolo─Źbe Uredbe (ES) 507/2006 o pogojnem dovoljenju za promet zdravil za humano uporabo, ki sodijo na podro─Źje uporabe Uredbe (ES) 726/2004 ter dolo─Źbe Uredbe (ES) 726/2004.

Uredba (ES) 507/2006 namre─Ź podrobneje opredeljuje mo┼żnosti uporabe pogojnega dovoljenja za promet, in sicer za zdravila za uporabo v humani medicini, ki pripadajo eni od naslednjih kategorij:

 1. zdravila, namenjena za zdravljenje, prepre─Źevanje ali diagnozo hudo iz─Źrpavajo─Źih ali smrtno nevarnih bolezni;
 2. zdravila, ki se uporabljajo v nujnih primerih v odziv na tveganja za javno zdravje, ki sta jih priznali bodisi Svetovna zdravstvena organizacija bodisi Skupnost v okviru Odlo─Źbe 2119/98/ES;
 3. zdravila, dolo─Źena kot zdravila sirote v skladu s ─Źlenom 3 Uredbe (ES) 141/2000.

Tak┼íno dovoljenje vsebuje pravno zavezujo─Źe obveznosti oz. pogoje, ki jih je s strani imetnika dovoljenja potrebno izpolniti v predvidenih ─Źasovnih rokih, ki so navedeni v prilogi II k t.i. izvedbenemu sklepu Evropske komisije o izdaji pogojnega dovoljenja za promet, ki je formalni dokument Evropske komisije, ki posameznemu zdravilu oz. cepivu omogo─Źa in dovoljuje tr┼żenje v EU. Te obveznosti lahko vklju─Źujejo dokon─Źanje teko─Źih ali novih ┼ítudij ali zbiranje dodatnih podatkov, ki potrjujejo, da razmerje med koristmi in tveganji zdravila/cepiva ostaja pozitivno.

Imetniki dovoljenj za promet z zdravilom vlo┼żijo vlogo za podalj┼íanje pogojnega dovoljenja za promet pri EMA vsaj ┼íest mesecev pred potekom pogojnega dovoljenja za promet, skupaj s┬á poro─Źilom o izpolnjevanju obveznosti, ki zanj veljajo. Glede na dokumentacijo, ki jo imetniki dovoljenj za promet z zadevnimi zdravili/cepivi predlo┼żijo v skladu s temi zahtevami, EMA ponovno oceni razmerje med koristmi in tveganji pri uporabi zdravil/cepiv ter v primeru pozitivne ocene poda priporo─Źilo Evropski komisiji glede mo┼żnosti izdaje dovoljenja z veljavnostjo 5 let ali ponovnega podalj┼íanja za 1 leto. V kolikor EMA vloge za podalj┼íanje ne bi prejela, bi pogojno dovoljenje prenehalo veljati po enem letu.

Veljavnost vsakega dovoljenja za promet izhaja iz 4.┬á─Źlena izvedbenega sklepa Evropske komisije in je vezana na datum uradnega obvestila. Datum uradnega obvestila je za vsako zdravilo/cepivo razviden iz vsakokratne objave v Uradnem listu Evropske unije, javnosti pa je ta podatek v vseh uradnih jezikih dr┼żav ─Źlanic EU na voljo v Registru Skupnosti (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/).

Pomembnej┼íe povezave za ve─Ź informacij o pogojnem dovoljenju za promet z zdravilom so dostopne na spletni strani EMA: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/marketing-authorisation/conditional-marketing-authorisation.

Zdravilo Sutent, ki vsebuje u─Źinkovino sunitinib in je namenjeno zdravljenju raka[2], je bilo prvo zdravilo, za katerega je Evropska komisija na podlagi mnenja EMA izdala pogojno dovoljenje za promet, in sicer 19. 7. 2006. Zanj je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let 11. 1. 2007.

Evropska komisija za zdravila je pogojna dovoljenja za promet izdala za zdravljenje bolezni na podro─Źju onkologije, hepatologije/gastroenterologije, hematologije/hemostaziologije, za sistemsko zdravljenje virusnih infekcij, za zdravljenje infekcij z mikobakterijami ter v obdobju pandemije tudi za cepiva proti covidu-19. V Republiki Sloveniji je bolnikom na voljo preko 30 zdravil s pogojnim dovoljenjem za promet (upo┼ítevajo─Ź tudi cepiva proti covidu-19) od skupno 42 avtoriziranih zdravil s strani Evropske komisije[3].

Sistem izdaje pogojnih dovoljenj za promet ┼żelimo osvetliti tudi s primerom izdanega pogojnega dovoljenja za promet za zdravilo siroto Zolgensma, ko se je v primeru de─Źka Krisa in tudi ob aplikaciji zdravila enoletnemu otroku v UKC Ljubljana decembra 2021 v javnosti mo─Źno raz┼íirilo zavedanje o redkih boleznih. Pogojno dovoljenje za promet je bilo za zadevno zdravilo maja 2021 s strani Evropske komisije ponovno podalj┼íano za 1 leto, v maju 2022 pa je bilo pogojno dovoljenje za promet nadome┼í─Źeno z dovoljenjem za promet, za katerega ve─Ź ne veljajo posebne obveznosti.

Evropska komisija podatke o vseh izdanih dovoljenjih za promet (tako dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 5 let kot pogojnih dovoljenj za promet z zdravili z veljavnostjo 1 leta) objavlja v Registru Skupnosti (https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/).

EMA je leta 2017 izdala 10-letno poro─Źilo EMA o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet, ki je javno dostopno na povezavi https://www.ema.europa.eu/en/documents/report/conditional-marketing-authorisation-report-ten-years-experience-european-medicines-agency_en.pdf. Podatki o izdanih pogojnih dovoljenjih za promet so tudi del letnih poro─Źil o delu EMA.

[2] Odobrene indikacije pri zdravilu Sutent (vir Register Skupnosti):
ÔÇó Gastrointestinalni stromalni tumor (GIST ÔÇô gastrointestinal stromal tumour)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje neizrezljivega in/ali metastatskega malignega gastrointestinalnega stromalnega tumorja (GIST) pri odraslih, ─Źe zdravljenje z imatinibom zaradi odpornosti ali neprena┼íanja ni bilo uspe┼íno.
ÔÇó
Metastatski karcinom ledvi─Źnih celic (MRCC ÔÇô metastatic renal cell carcinoma)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje napredovalega/metastatskega karcinoma ledvi─Źnih celic (MRCC) pri odraslih.
ÔÇó
Nevroendokrini tumorji trebu┼íne slinavke (pNET ÔÇô pancreatic neuroendocrine tumours)
Zdravilo Sutent je indicirano za zdravljenje neizrezljivih ali metastatskih, dobro diferenciranih nevroendokrinih tumorjev trebušne slinavke (pNET), kadar gre za napredovanje bolezni pri odraslih.
[3] Vir EMA: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/download-medicine-data (december 2022).

Pogoj za prihod zdravila na trg je dovoljenje za promet z zdravilom. EMA od ustanovitve leta 1995 dalje deluje na podro─Źju varovanja javnega zdravja in zdravja ┼żivali z ocenjevanjem dokumentacije o zdravilih po strogih znanstvenih standardih in zagotavljanjem neodvisnih znanstvenih informacij o zdravilih. Uporaba centraliziranega postopka, ki poteka na EMA, je obvezna za zdravila, izdelana s pomo─Źjo biotehnologije in druge visoke tehnologije in tudi za zdravila, ki vsebujejo novo u─Źinkovino za zdravljenje avtoimunih in virusnih bolezni. V navedeni obseg skupine zdravil sodijo tudi cepiva proti coviduÔÇĹ19.

Dokumentacija o kakovosti, varnosti in u─Źinkovitosti vseh kandidatnih cepiv, namenjenih za evropski trg, je pred pridobitvijo dovoljenja za promet pregledana in ocenjena na EMA. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (CHMP ÔÇô Committee for Medicinal Products for Human Use; v nadaljevanju: Odbor) sprejme stali┼í─Źe glede ustreznosti predlo┼żene dokumentacije ter pretehta koristi novega cepiva, kot je za┼í─Źita pred boleznijo, in tveganja zaradi potencialnih ne┼żelenih u─Źinkov. EMA nato posreduje Evropski komisiji priporo─Źilo glede odobritve cepiva in izdaje (pogojnega) dovoljenja za promet. Dovoljenje za promet z zdravilom, ki ga izda Evropska komisija, je veljavno v celotni EU in posamezni nacionalni pristojni organi nacionalnih dovoljenj dodatno ne izdajajo.

Evropska komisija je za cepiva proti covidu-19 izdala izvedbene sklepe o izdaji pogojnega ali ┬╗standardnega┬ź dovoljenja za promet (slednje je dovoljenje z veljavnostjo 5 let), kot sledi iz spodnjega pregleda (razvidno tudi iz Registra Skupnosti[4]):

 • Comirnaty, mRNK cepivo proti COVID-19:
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 21. 12. 2020 je Evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet za eno leto, in sicer do 21. 12. 2021 (dec_150522_sl.pdf)
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 3.┬á11.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 21. 12. 2022 (dec_153695_sl.pdf).
  • dne 10. 10. 2022 je Evropska komisija pogojno dovoljenje za promet nadomestila z dovoljenjem za promet, za katerega ne veljajo posebne obveznosti, z veljavnostjo 5 let, in sicer do 10. 10. 2027 (dec_157165_sl.pdf);
 • Spikevax (prej COVID-19 Vaccine Moderna), mRNK cepivo proti COVID-19:
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 6. 1. 2021 je Evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet za eno leto, in sicer do 6. 1. 2022 (dec_150575_sl.pdf)
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 4.┬á10.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 6. 1. 2023 (dec_153286_sl.pdf).
  • dne 3. 10. 2022 je Evropska komisija pogojno dovoljenje za promet nadomestila z dovoljenjem za promet, za katerega ne veljajo posebne obveznosti, z veljavnostjo 5 let, in sicer do 3. 10. 2027 (dec_157171_sl.pdf);
 • Vaxzevria (prej COVID-19 Vaccine AstraZeneca), cepivo proti COVID-19 (ChAdOx1-S [rekombinantno]):
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 29. 1. 2021 je Evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet za eno leto, in sicer do 29. 1. 2022 (dec_150842_sl.pdf);
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 9.┬á11.┬á2021 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 29. 1. 2023 (dec_153687_sl.pdf).
  • dne 31. 10. 2022 je Evropska komisija pogojno dovoljenje za promet nadomestila z dovoljenjem za promet, za katerega ne veljajo posebne obveznosti, z veljavnostjo 5 let, in sicer do 31. 10. 2027 (dec_157484_sl.pdf);
 • Jcovden (prej COVID-19 Vaccine Janssen), cepivo proti COVID-19 (Ad26.COV2-S [rekombinantno]):
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 11. 3. 2021 je Evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet za eno leto, in sicer do 11. 3. 2022 (pdf);
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 3. 1. 2022 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 11. 3. 2023 (pdf);
  • dne 9. 1. 2023 je Evropska komisija pogojno dovoljenje za promet nadomestila z dovoljenjem za promet, za katerega ne veljajo posebne obveznosti, z veljavnostjo 5 let, in sicer do 9. 1. 2028 (pdf);
 • Nuvaxovid, cepivo proti COVID-19 (rekombinantno, adjuvantno):
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 20. 12. 2021 je Evropska komisija izdala pogojno dovoljenje za promet za eno leto, in sicer do 20. 12. 2022 (dec_154520_sl.pdf);
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 3.┬á10.┬á2022 je Evropska komisija veljavnost pogojnega dovoljenja podalj┼íala za eno leto, in sicer do 20. 12. 2023 (dec_157168_sl.pdf);
 • Cepivo proti COVID-19 Valneva, cepivo proti COVID-19 (inaktivirano, adjuvantno, adsorbirano):
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 24. 6. 2022 je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let, in sicer do 24. 6. 2027 (dec_156345_sl.pdf);
 • VidPrevtyn Beta, cepivo proti COVID-19 (rekombinantno, z adjuvansom):
  • z izdanim izvedbenim sklepom z dne 10. 11. 2022 je Evropska komisija izdala dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let, in sicer do 10. 11. 2027 (dec_157716_sl.pdf).

Status o izdaji in podaljšanju dovoljenja za promet je za vsako cepivo razviden tudi iz spletne strani EMA, na naslednji povezavi: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised#authorised-covid-19-vaccines-section.

[4] Posodobitev statusa januar 2023.

Na spletni strani https://www.jazmp.si/cepiva-proti-covidu-19/ je pri posameznem cepivu, ki je lahko v prometu v Republiki Sloveniji na podlagi drugega odstavka 20. ─Źlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14 in 66/19)-2, podana povezava do povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila in navodila za uporabo v slovenskem jeziku.

Za vsa cepiva proti covidu-19 z dovoljenjem za promet v EU so informacije o zdravilu, odobrene s strani EMA, dostopne v Registru Skupnosti EK: https://ec.europa.eu/health/documents/community-register/html/.

V obeh odobrenih dokumentih so navedeni podatki glede sestave:

 • Kakovostna in koli─Źinska sestava u─Źinkovin v poglavju 2 povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila z naslovom ┬╗Kakovostna in koli─Źinska sestava┬ź in v poglavju 6 navodila za uporabo z naslovom ┬╗Vsebina pakiranja in dodatne informacije┬ź (podpoglavje z naslovom ┬╗Kaj vsebuje zdravilo x┬ź).
 • kakovostna sestava pomo┼żnih snovi v poglavju 6.1 povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila z naslovom ┬╗Seznam pomo┼żni snovi┬ź in v poglavju 6 navodila za uporabo z naslovom ┬╗Vsebina pakiranja in dodatne informacije┬ź (podpoglavje z naslovom ┬╗Kaj vsebuje zdravilo x┬ź).

Opozorila, ki izhajajo iz pomo┼żnih snovi, so podana v poglavjih 4.3 in 4.4 Povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravila ter v poglavjih 2 z naslovom ┬╗Kaj morate vedeti, preden boste prejeli zdravilo x.

Cepiva proti covidu-19, ki jih je odobrila Evropska komisija na podlagi pozitivnega mnenja EMA, se uporabljajo v skladu s predpisi, ki urejajo proizvodnjo, promet in uporabo zdravil ter predpisom o izvajanju dejavnosti na podro─Źju farmakovigilance, dolo─Źenih v Uredbi (ES) ┼ít. 726/2004 ter Direktivi 2001/83/ES Evropskega Parlamenta in Sveta, in torej v sklopu cepljenja v Republiki Sloveniji niso podvr┼żena predpisom o klini─Źnem presku┼íanju zdravil za uporabo v humani medicini, kot jih dolo─Źajo Uredba (EU) ┼ít. 536/2014, Uredba (EU) 2020/1043 ter Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta in s tem tudi ne Helsin┼íki deklaraciji iz leta 1964.

Cepiva proti covidu-19, trenutno dostopna na obmo─Źju Republike Slovenije, so prestala vse faze klini─Źnih presku┼íanj, potrebne za pridobitev standardnega oziroma pogojnega (za slednje ve─Ź informacij na https://www.jazmp.si/2020/11/19/odlocevanja-ema-e-glede-odobritve-cepiv-proti-covid-19/) dovoljenja za promet.

Opredelitev, v kateri fazi klini─Źnega presku┼íanja so cepiva proti covidu-19, ni relevantna, saj je za njih dovoljenje za promet ┼że izdano in pozitivno razmerje med koristmi in tveganji potrjeno.

V skladu s smernicami in priporo─Źili EMA so bila osrednja klini─Źna presku┼íanja za cepiva proti covidu-19 Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, Jcovden, Nuvaxovid, Cepivo proti COVID-19 Valneva in VidPrevtyn Beta, na podlagi katerih so cepiva pridobila pogojno ali standardno dovoljenja za promet, presku┼íanja 3. faze. Po podatkih, povzetih v Evropskem javnem poro─Źilu o oceni cepiva (EPAR), objavljenem za posamezno cepivo na spletnih straneh EMA, je razvidno, da se kon─Źna poro─Źila o osrednjih klini─Źnih ┼ítudijah za potrditev u─Źinkovitosti in varnosti cepiva od zadevnih imetnikov dovoljenj za promet s cepivi pri─Źakujejo oz. so se pri─Źakovala decembra 2023 za cepivo Comirnaty, za cepivo Spikevax decembra 2022, za cepivo Vaxzevria 31.┬ámaja 2022, za cepivo Jcovden 31. decembra 2023, za cepivo Nuvaxovid 31. decembra 2022 ter 30.┬áseptembra 2023. Kon─Źno poro─Źilo o dolgoro─Źnih u─Źinkih cepiva proti COVID-19 Valneva se pri─Źakuje do 30.┬ájunija 2023. Za cepivo VidPrevtyn Beta so prav tako predvidene post-avtorizacijske ┼ítudije, katerih kon─Źna poro─Źila so predvidena do 31. marca 2025, 31. decembra 2025 ter 16. maja 2028. Za ve─Ź informacij o zaklju─Źenih in potekajo─Źih ┼ítudijah za posamezno cepivo glejte spletno stran Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), excelova tabela, zavihek ┬╗Clinical┬ź: https://www.who.int/publications/m/item/draft-landscape-of-covid-19-candidate-vaccines, kjer se informacije tedensko posodabljajo.

Osrednje klini─Źne ┼ítudije za cepiva proti covidu-19, na katerih temeljijo pogojna ali standardna dovoljenja za promet, podrobneje predstavljamo v besedilu spodaj:

Cepivo Comirnaty (Pfizer/BioNTech)

U─Źinkovitost in varnost cepiva Comirnaty se dolo─Źata v klini─Źni ┼ítudiji C4951001, ki je multicentri─Źna, multinacionalna, randomizirana, s placebom nadzorovana, za opazovalca slepa ┼ítudija faze 1/2/3 za dolo─Źanje odmerka, izbiro kandidatov za cepivo in ugotavljanje u─Źinkovitosti pri presku┼íancih, starih 12 let ali ve─Ź. Randomizacija je bila stratificirana po starosti: od 12 do 15 let, od 16 do 55 let in 56 let ali ve─Ź; najmanj 40 % presku┼íancev je bilo starih 56 let ali ve─Ź. Iz ┼ítudije so bili izklju─Źeni imunokompromitirani presku┼íanci in tisti, ki so imeli predhodno klini─Źno ali mikrobiolo┼íko diagnozo covid-19. Vklju─Źeni so bili presku┼íanci z obstoje─Źo stabilno boleznijo, opredeljeno kot bolezen, pri kateri ni potrebna pomembna zamenjava zdravljenja ali hospitalizacija zaradi poslab┼íanja bolezni v 6 tednih pred vklju─Źitvijo, prav tako pa tudi presku┼íanci z znano stabilno oku┼żbo z virusom humane imunske pomanjkljivosti (HIV), virusom hepatitisa C (HCV) ali virusom hepatitisa B (HBV).

V 2./3. fazi ┼ítudije je bilo na podlagi podatkov, zbranih do 14. novembra 2020, enakomerno randomiziranih pribli┼żno 44.000 presku┼íancev, ki so prejeli 2 odmerka mRNK cepiva proti covid-19 ali placeba. Analize u─Źinkovitosti so vklju─Źevale presku┼íance, ki so prejeli drugi odmerek cepiva v 19 do 42 dneh po prvem cepljenju. Ve─Źina (93,1 %) prejemnikov cepiva je drugi odmerek dobila od 19 do 23 dni po 1. odmerku. Na─Źrtovano je do 24-mese─Źno spremljanje presku┼íancev po 2. odmerku za oceno varnosti in u─Źinkovitosti proti covid-19. V klini─Źni ┼ítudiji so morali presku┼íanci upo┼ítevati, da je moralo pred cepljenjem proti gripi ali po njem miniti najmanj 14 dni, da so lahko prejeli placebo ali mRNK cepivo proti covid-19. V klini─Źni ┼ítudiji so morali presku┼íanci do zaklju─Źka ┼ítudije upo┼ítevati, da je moralo┬á pred prejemom izdelkov iz krvi/plazme ali imunoglobulinov ali po tem miniti vsaj 60 dni, da so lahko prejeli placebo ali mRNK cepivo proti covid-19. Populacija za analizo primarnega opazovanega dogodka u─Źinkovitosti je vklju─Źevala 36.621 presku┼íancev, starih 12 let ali ve─Ź (18.242 v skupini, cepljeni z mRNK cepivom proti covid-19, in 18.379 v skupini s placebom), ki niso imeli dokazov o predhodni oku┼żbi s SARS-CoV2 znotraj 7 dni po prejemu 2. odmerka cepiva. Poleg tega je bilo 134 presku┼íancev starih od 16 do 17 let (66 v skupini, ki je prejela mRNK cepivo proti covid-19 in 68 v skupini, ki je prejela placebo), 1.616 presku┼íancev pa je bilo starih 75 ali ve─Ź (804 v skupini, ki je prejela mRNK cepivo proti covid-19 in 812 v skupini, ki je prejela placebo).

Zaklju─Źek ┼ítudije je definiran kot datum zadnjega obiska zadnjega preiskovanca v ┼ítudiji. Protokol ┼ítudije narekuje sledenje preiskovancev 24 mesecev po drugem cepljenju, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti cepiva. Po trenutnih podatkih je ocenjen datum zaklju─Źka ┼ítudije 31. januar 2023.

Podatki o varnosti in u─Źinkovitosti iz klini─Źnega presku┼íanja po┼żivitvenega odmerka cepiva pri osebah, starih 16 let in ve─Ź, (klini─Źna ┼ítudija C4951001), skupaj z objavljeno literaturo in na podlagi podatkov po pridobitvi dovoljenja za promet ter na podlagi dokazov iz resni─Źnega sveta pri mladih prejemnikih v Izraelu so pokazali, da po┼żivitveni odmerki, ki se dajejo cepljenim osebam (tj. osebam, ki so zaklju─Źile osnovno cepljenje), ponovno vzpostavijo za┼í─Źito, potem ko je ta oslabela. Imunski odziv na po┼żivitveni odmerek pri mladostnikih je bil enak ali ve─Źji kot odziv pri odraslih. Iz razpolo┼żljivih podatkov niso bili ugotovljeni novi varnostni pomisleki.

┼átudiji (C4591031 in┬á C4951001) sta tudi pokazali, da lahko prilagojena razli─Źica bivalentnega cepiva Comirnaty Original/Omicron BA.1 spro┼żi mo─Źne imunske odzive proti Omicron BA.1 in izvirnemu sevu SARS-CoV-2 pri predhodno cepljenih ljudeh, starih 12 let in ve─Ź. Zlasti je bilo u─Źinkovitej┼íe pri spro┼żanju imunskega odziva proti podrazli─Źici BA.1 kot prvotno cepivo. Ne┼żeleni u─Źinki, ki so jih opazili pri prilagojenem cepivu, so bili primerljivi s tistimi pri prvotnem cepivu in so bili obi─Źajno blagi in kratkotrajni. To so nadalje podprli podatki iz drugih preiskovanih cepiv, usmerjenih na druge razli─Źice (Comirnaty Original/Omicron BA.4-5), ki so prav tako pokazale podobne varnostne profile in predvidljive imunske odzive proti sevom, na katere ciljajo. Poleg tega so podatki o imunogenosti (zmo┼żnost cepiva, da spro┼żi imunski odziv) iz laboratorijskih (neklini─Źnih) ┼ítudij podprli dokaze, da Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 spro┼żi ustrezno imunost proti sevom, na katere cilja. Prilagojeno bivalentno cepivo Comirnaty Original/Omicron BA.1 se priporo─Źa odraslim in otrokom od 12. leta starosti, ki so ┼że opravili primarno cepljenje proti covidu-19. Prilagojeno bivalentno cepivo Comirnaty Original/Omicron BA.4-5 pa se priporo─Źa odraslim in otrokom od 5. leta starosti, ki so ┼że opravili primarno cepljenje proti covidu-19.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Spikevax (Moderna)

U─Źinkovitost in varnost cepiva Spikevax se je dolo─Źala v randomizirani, s placebom nadzorovani, za opazovalce slepi klini─Źni ┼ítudiji 3. faze (mRNA-1273-P301), iz katere so bili izklju─Źeni imunokompromitirani posamezniki ali posamezniki, ki so v obdobju 6 mesecev pred ┼ítudijo prejeli imunosupresive, nose─Źe posameznice ali posamezniki z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Sodelujo─Źi s stabilno oku┼żbo z virusom HIV niso bili izklju─Źeni. Cepiva proti gripi so bila lahko dana 14 dni pred ali po katerem koli odmerku cepiva Spikevax. Sodelujo─Źi, ki so ┼żeleli prejeti placebo ali cepivo Spikevax, so smeli prejeti izdelke iz krvni/plazme ali imunoglobuline najmanj 3 mesece pred ┼ítudijo. Mediana spremljanja glede razvoja bolezni covid-19 pri skupno 30.351 presku┼íancih je bila 92 dni (razpon: 1ÔÇô122). Populacija za analizo primarne u─Źinkovitosti (ki se imenuje nabor po protokolu (PPS ÔÇô Per Protocol Set)) je vklju─Źevala 28.207 presku┼íancev, ki so prejeli bodisi cepivo Spikevax (n = 14.134) ali placebo (n = 14.073) in pri katerih je bil status SARS-CoV-2 ob izhodi┼í─Źu negativen. ┼átudijska populacija PPS 9 je vklju─Źevala 47,4 % ┼żensk, 52,6 % mo┼íkih, 79,5 % belcev, 9,7 % afroameri─Źanov, 4,6 % Azijcev in 6,2 % drugih udele┼żencev. 19,7 % udele┼żencev se je opredelilo kot ┬╗latinoameri─Źani┬ź (Hispanic or Latino). Mediana starosti presku┼íancev je bila 53 let (razpon 18ÔÇô94). Za vklju─Źitev v PPS je bilo dovoljeno okno odmerjanja za dajanje drugega odmerka (ki je na─Źrtovan na 29. dan) od ÔÇô7 do +14 dni. Dele┼ż cepljenih oseb, ki so prejele drugi odmerek v skladu s protokolom (-3 do +7) (25 dni do 35 dni po 1. odmerku) je zna┼íal 98 %.

Zaklju─Źek ┼ítudije je definiran kot datum zadnjega obiska zadnjega preiskovanca v ┼ítudiji. Protokol ┼ítudije narekuje sledenje preiskovancev 24 mesecev po drugem cepljenju, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti cepiva. ┼átudija se je zaklju─Źila 29. decembra 2022.

Klini─Źni podatki (mRNA-1273-P201,┬á mRNA-1273-P301, DMID 21-0012) so pokazali, da je tretji odmerek cepiva Spikevax, prejet 6 do 8 mesecev po drugem odmerku, povzro─Źil zvi┼íanje ravni protiteles pri odraslih, pri katerih so ravni protiteles padale. Vzorec ne┼żelenih u─Źinkov po obnovitvenem odmerku je bil podoben tistemu, ki se pojavi po drugem odmerku.

┼átudije (mRNA-1273-P205, mRNA-1273-P201) so tudi pokazale, da lahko bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.1 spro┼żi mo─Źne imunske odzive proti Omicron BA.1 in izvirnemu sevu SARS-CoV-2 pri predhodno cepljenih ljudeh. Zlasti je bilo u─Źinkovitej┼íe pri spro┼żanju imunskega odziva proti podrazli─Źici BA.1 v primerjavi s prvotnim cepivom. Ne┼żeleni u─Źinki, ki so jih opazili pri prilagojenem cepivu, so bili primerljivi s tistimi pri originalnem cepivu in so bili obi─Źajno blagi in kratkotrajni. ┼átudija je vklju─Źevala ve─Ź kot 800 odraslih, starih 18 let in ve─Ź. ┼átudija je pokazala, da je po┼żivitveni odmerek bivalentnega cepiva Spikevax Original/Omicron BA.1 povzro─Źil mo─Źnej┼íi imunski odziv proti sevu SARS-CoV-2 in podrazli─Źici Omicron BA.1 v primerjavi s po┼żivitvenim odmerkom originalnega cepiva Spikevax. V ┼ítudiji so primerjali raven protiteles pri ljudeh, ki so bili predhodno cepljeni s primarno serijo in po┼żivitvenim odmerkom cepiva Spikevax, in osebah, ki so prejele drugi po┼żivitveni odmerek cepiva Spikevax ali Spikevax Original/Omicron BA.1. Ugotovljeno je bilo, da se bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.1 lahko uporablja kot prvo obnovitveno cepivo po osnovnem cepljenju in da je imunski odziv, ki ga povzro─Źi obnovitveni odmerek bivalentnega cepiva Spikevax Original/Omicron BA.1 pri mladostnikih, starih od 12 do 17 let, vsaj enak kot pri odraslih. Prilagojeno bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.1 se priporo─Źa odraslim in otrokom od 6. leta starosti, ki so ┼że opravili primarno cepljenje proti COVID-19. ┬á

Odobritev druge razli─Źice bivalentnega cepiva Spikevax Original/Omicron BA.4-5 temelji na podatkih o kakovosti in proizvodnem procesu tega cepiva, ki so potrdili visoke EU standarde kakovosti. Poleg tega so neklini─Źni podatki pokazali, da cepivo Spikevax Original/Omicron BA.4-5 spro┼żi ustrezen imunski odziv. Na podlagi vseh teh podatkov in podobne sestave BA.1 in BA.4-5 prilagojenih cepiv je CHMP na EMA zaklju─Źil, da je bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.4-5 u─Źinkovitej┼íe od prvotno odobrenega cepiva pri spro┼żanju imunskega odziva proti BA.4 in in BA.5 podrazli─Źicam virusa SARS-CoV-2. Varnostni profil cepiva Spikevax Original/Omicron BA.4-5 je primerljiv s profilom cepiva Spikevax bivalent Original/Omicron BA.1 in prvotno odobrenega cepiva Spikevax. Prilagojeno bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.1 se priporo─Źa odraslim in otrokom od 6. leta starosti, ki so ┼że opravili primarno cepljenje proti COVID-19. Bivalentno cepivo Spikevax Original/Omicron BA.4-5 pa se priporo─Źa odraslim in otrokom od 12. leta starosti, ki so ┼że opravili primarno cepljenje proti covidu-19.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Vaxzevria (AstraZeneca)

Klini─Źna u─Źinkovitost cepiva Vaxzevria je bila ocenjena na podlagi analize ┼ítudije D8110C00001: randomizirane, dvojno slepe, s placebom kontrolirane ┼ítudije 3. faze, ki je bila izvedena v ZDA, Peruju in ─îilu. V ┼ítudijo niso bili vklju─Źeni udele┼żenci s hudimi in/ali nenadzorovanimi sr─Źno-┼żilnimi, gastrointestinalnimi, jetrnimi, ledvi─Źnimi, endokrinimi/presnovnimi in nevrolo┼íkimi boleznimi; pa tudi tisti s hudo imunosupresijo, nose─Źnice in udele┼żenci z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Za oceno u─Źinkovitosti proti bolezni covid-19 je na─Źrtovano, da se bo vse udele┼żence spremljalo 12 mesecev. Udele┼żenci, stari Ôëą 18 let, so prejeli dva odmerka (5 ├Ś 1010 virusnih delcev na odmerek, kar ustreza najmanj 2,5 ├Ś 108 infektivnih enot) cepiva Vaxzevria (N = 17.662) ali placeba v obliki fiziolo┼íke raztopine (N = 8.550), ki so jih aplicirali z i.m. injekcijo na 1. in 29. dan (-3 do +7 dni). Mediana intervala med odmerkoma je bila 29 dni, pri ─Źemer je ve─Źina udele┼żencev (95,7 % iz skupine, ki so prejeli cepivo Vaxzevria oziroma 95,3 % iz skupine, ki so prejeli placebo) prejela drugi odmerek od Ôëą 26 do ÔëĄ 36 dni po 1. odmerku. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 24. februar 2023.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Klini─Źno u─Źinkovitost cepiva Vaxzevria so ocenili z vmesno analizo zdru┼żenih podatkov dveh potekajo─Źih, randomiziranih, slepljenih kontroliranih presku┼íanj: ┼ítudije 2./3. faze, COV002, pri odraslih, starih Ôëą 18 let (vklju─Źno s starej┼íimi) v Veliki Britaniji in ┼ítudije 3. faze, COV003, pri odraslih, starih Ôëą 18 let (vklju─Źno s starej┼íimi) v Braziliji. ┼átudiji nista vklju─Źevali oseb s hudo in/ali neurejeno sr─Źno-┼żilno, gastrointestinalno, jetrno, ledvi─Źno, endokrino/presnovno boleznijo ali bolnikov z nevrolo┼íkimi boleznimi; prav tako nista vklju─Źevali oseb s hudo imunsko supresijo, nose─Źnic ali 10 udele┼żencev z znano anamnezo oku┼żbe z virusom SARS-CoV-2. Cepiva proti gripi so bila lahko dana 7 dni pred ali po katerem koli odmerku cepiva Vaxzevria. Za oceno varnosti in u─Źinkovitosti proti bolezni covid-19 je na─Źrtovano spremljanje vseh udele┼żencev v trajanju do 12 mesecev. V zdru┼żeni analizi u─Źinkovitosti so udele┼żenci, stari Ôëą 18 let prejeli dva odmerka (5 ├Ś 1010 virusnih delcev na odmerek, kar ustreza najmanj 2,5 ├Ś 108 infektivnim enotam) cepiva Vaxzevria (N = 6.106) ali kontrole (cepiva proti meningokokom ali fiziolo┼íke raztopine) (N = 6.090) v obliki intramuskularne injekcije. Zaradi logisti─Źnih omejitev je bil interval med 1. in 2. odmerkom od 3 do 23 tednov (od 21 do 159 dni), pri ─Źemer je 86,1 % udele┼żencev prejelo dva odmerka v intervalu od 4 do 12 tednov (od 28 do 84 dni).

┼átudija COV002 se je zaklju─Źila 31. decembra 2021, ┼ítudija COV003 pa septembra 2021.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Vaxzevria je odobreno tudi kot po┼żivitveni odmerek za odrasle, ki so za za─Źetno cepljenje prejeli cepivo Vaxzevria ali mRNA COVID-19 cepivo na podlagi podatkov iz osrednje dvojno slepe, randomizirane, kontrolirane ┼ítudije D7220C00001. ┼átudija se je zaklju─Źila 2. avgusta 2022.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Jcovden (Janssen)

V Zdru┼żenih dr┼żavah Amerike, Ju┼żni Afriki in v dr┼żavah Latinske Amerike poteka multicentri─Źna randomizirana, dvojno slepa, s placebom nadzorovana ┼ítudija 3. faze (COV3001) za oceno u─Źinkovitosti, varnosti in imunogenosti enega odmerka cepiva Jcovden za prepre─Źevanje bolezni covid-19 pri odraslih, starih 18 let in starej┼íih. Iz ┼ítudije so bili izklju─Źeni posamezniki z nenormalno funkcijo imunskega sistema kot posledico klini─Źnega stanja, posamezniki, ki so v zadnjih 6 mesecih prejemali imunosupresive, in nose─Źnice. Sodelujo─Źi s stabilno oku┼żbo z virusom HIV niso bili izklju─Źeni. Odobrena cepiva, razen ┼żivih cepiv, so bila v ┼ítudiji lahko dana ve─Ź kot 14 dni pred ali ve─Ź kot 14 dni po cepljenju. Odobrena oslabljena ┼żiva cepiva so bila v ┼ítudiji lahko dana ve─Ź kot 28 dni pred ali ve─Ź kot 28 dni po cepljenju. V vzporednih skupinah so v razmerju 1:1 randomizirali skupno 44.325 posameznikov na intramuskularno injekcijo cepiva Jcovden ali na placebo. Skupno je 21.895 odraslih prejelo cepivo Jcovden, 21.888 odraslih pa placebo. Mediana spremljanja preiskovancev po cepljenju je bila 58 dni (v razponu od 2-124 dni). Populacija 39.321 posameznikov za primarno analizo u─Źinkovitosti je vklju─Źevala 38.059 posameznikov, ki so bili ob izhodi┼í─Źu SARS-CoV-2 seronegativni, in 1.262 posameznikov z neznanim serolo┼íkim statusom. ┼átudija se nahaja v fazi 3. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 31. marec 2023.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Klini─Źni podatki ka┼żejo, da je po┼żivitveni odmerek cepiva Jcovden pri odraslih, prejet vsaj dva meseca po prvem odmerku, povzro─Źil porast protiteles proti virusu SARS-CoV-2. Tveganje za trombozo v kombinaciji s trombocitopenijo ali drugimi zelo redkimi ne┼żelenimi u─Źinki po obnovitvenem odmerku ni znano in se skrbno spremlja.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Nuvaxovid (Novavax)

Glavni dokazi za u─Źinkovitost cepiva Nuvaxovid temeljijo na dveh osrednjih, slepih, randomiziranih, s placebom nadzorovanih ┼ítudijah 3. faze, v ZDA, Mehiki (2019nCoV-301) in Zdru┼żenem kraljestvu (2019nCoV-302). Rezultati dveh osrednjih klini─Źnih ┼ítudij so pokazali, da je bilo cepivo Nuvaxovid u─Źinkovito pri prepre─Źevanju covida-19 pri ljudeh, ki so starej┼íi od 18 let. V ┼ítudijah je sodelovalo skupaj ve─Ź kot 45.000 ljudi. V prvi ┼ítudiji sta pribli┼żno dve tretjini udele┼żencev prejeli cepivo, drugi pa placebo (injekcija brez zdravilne u─Źinkovine); v drugi ┼ítudiji so bili udele┼żenci enako razdeljeni med cepivo Nuvaxovid in placebo in niso vedeli, ali so prejeli cepivo Nuvaxovid ali placebo.

V prvi ┼ítudiji, opravljeni v Mehiki in Zdru┼żenih dr┼żavah Amerike, so ugotovili 90,4 % zmanj┼íanje ┼ítevila simptomatskih primerov covida-19 sedem dni po drugem odmerku pri bolnikih, ki so prejeli cepivo Nuvaxovid (le 14 primerov od 17.312 bolnikov) v primerjavi z osebami, ki so prejele┬á placebo (63 primerov od 8.140┬áoseb). To pomeni,┬á da je imelo cepivo v tej ┼ítudiji 90,4-odstotno u─Źinkovitost.

Druga ┼ítudija, opravljena v Zdru┼żenem kraljestvu, je prav tako pokazala podobno zmanj┼íanje ┼ítevila simptomatskih primerov covida-19 pri bolnikih, ki so prejeli cepivo Nuvaxovid (10 primerov od 7.020 oseb) v primerjavi z osebami, ki so prejele placebo (96 od 7.019 oseb); v tej ┼ítudiji je bila u─Źinkovitost cepiva┬á 89,7┬á%.

Skupaj so rezultati obeh ┼ítudij pokazali u─Źinkovitost cepiva Nuvaxovid v pribli┼żno 90 %. Prvotni sev SARS-CoV-2 in nekatere razli─Źice, kot sta alfa in beta, so bili najpogostej┼íi virusni sevi, ki so kro┼żili, ko so bile ┼ítudije v teku.

Podatki o varnosti so bili zbrani v 4 ┼ítudijah, izvedenih v Avstraliji, ZDA, Ju┼żni Afriki, Veliki Britaniji in Mehiki. Predstavljena je bila skupna analiza podatkov o varnosti iz teh ┼ítudij. Opa┼żeni varnostni profil se na podlagi razpolo┼żljivih kratkoro─Źnih podatkov ┼íteje za ugoden in sprejemljiv. Za zdravilo Nuvaxovid so zna─Źilne predvsem lokalne in sistemske reakcije, ki so se pojavljale v prvih 7 dneh po cepljenju. Reakcije so bile ve─Źinoma blage do zmerne in prehodne. Reakcije so bile pogostej┼íe in huj┼íe po drugem odmerku. Reaktogenosti je bilo manj in v bla┼żji obliki pri starej┼íih odraslih, starih Ôëą┬á65 let, kot pri mlaj┼íih odraslih, starih od Ôëą 18 do 64 let. V nobeni od teh ┼ítudij ni bilo resnej┼íih ne┼żelenih u─Źinkov ali dogodkov posebnega pomena pri osebah starih 18 let in ve─Ź.

V omenjenih ┼ítudijah se ┼íe naprej spremljajo podatki o varnosti. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije 2019nCoV-301 je 30. junij 2023, ┼ítudije 2019nCoV-302 pa 28. januar 2023.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo proti COVID-19 Valneva

Glavna ┼ítudija (VLA2001-301), znana kot ┼ítudija, ki temelji na pristopu imunopremostitve (immunobridging), je primerjala imunski odziv, ki ga je spro┼żilo cepivo proti COVID-19 (inaktivirano, z adjuvansom) Valneva, s tistim, ki ga je povzro─Źilo odobreno cepivo proti covidu-19, Vaxzevria.

Rezultati ┼ítudije, ki je vklju─Źevala ve─Ź kot 4000 ljudi, starih 30 let in ve─Ź, so pokazali, da je cepivo proti COVID-19 (inaktivirano, z adjuvansom) Valneva spro┼żilo tvorbo vi┼íjih ravni protiteles proti izvornemu sevu SARS-CoV-2 kot primerjalno cepivo Vaxzevria. Poleg tega je bil dele┼ż ljudi, ki so proizvedli visoko raven protiteles, podoben za obe cepivi. Dodatni podatki iz te ┼ítudije so tudi pokazali, da je cepivo enako u─Źinkovito pri spro┼żitvi proizvodnje protiteles pri ljudeh, starih od 18 do 29 let, kot pri ljudeh, starih 30 let in ve─Ź. Na podlagi predlo┼żenih podatkov pa ni bilo mogo─Źe sklepati o imunogenosti cepiva (njegovi sposobnosti, da spro┼żi nastajanje protiteles) pri ljudeh, starej┼íih od 50 let. Podatkov o imunogenosti cepiva Valneva proti novim razli─Źicam, vklju─Źno s podrazli─Źicami Omikrona, ki so bili v ─Źasu avtorizacije prevladujo─Źi sevi v ┼ítevilnih dr┼żavah EU, je bilo malo. Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 24. september 2024.

Cepivo proti COVID-19 (inaktivirano, z adjuvansom) Valneva je namenjeno za za┼í─Źito oseb, starih od 18 do 50 let, pred koronavirusno boleznijo covid-19. Uporablja se za primarno cepljenje.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo VidPrevtyn Beta

Koristi cepiva VidPrevtyn Beta so bile ocenjene v dveh klini─Źnih ┼ítudijah (VAT00013 in VAT00002 ), ki temeljijo na pristopu imunopremostitve (┬╗immunobridging┬ź), v katerih so primerjali imunski odziv, ki ga spro┼żi VidPrevtyn Beta, s tistim, ki ga spro┼żi odobreno primerjalno cepivo, ki se je izkazalo za u─Źinkovito proti bolezni covid-19.

Prvo klini─Źno presku┼íanje je vklju─Źevalo 162 ljudi, starih 18 let in ve─Ź, ki so prejeli obnovitveno cepivo VidPrevtyn Beta ali primerjalno cepivo (prvotno odobreno cepivo Comirnaty). ┼átudija je pokazala, da po┼żivitveni odmerek cepiva VidPrevtyn Beta spro┼żi ve─Źjo tvorbo protiteles proti podrazli─Źici SARS-CoV-2 Omicron BA.1 kot zdravilo Comirnaty.

V drugi glavni ┼ítudiji je po┼żivitveni odmerek cepiva VidPrevtyn Beta obnovil imunost proti razli─Źnim razli─Źicam virusa SARS-CoV-2 pri 627 ljudeh, starih 18 let ali ve─Ź, ki so predhodno opravili primarno cepljenje s cepivom mRNA (Comirnaty ali Spikevax) ali vektorskim cepivom (Vaxzevria ali Jcovden). Predviden datum zaklju─Źka ┼ítudije je 16. julij 2024.

VidPrevtyn Beta je cepivo za prepre─Źevanje koronavirusne bolezni covid-19 pri osebah, starih 18 let in ve─Ź. Uporablja se lahko enkrat kot obnovitveni odmerek pri ljudeh, ki so ┼że prejeli cepivo mRNA ali vektorsko cepivo proti covidu-19.

 

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8789245/

─îeprav je varnost zdravil temeljito preverjena ┼że pred pridobitvijo dovoljenja za promet z zdravilom, se nekateri ne┼żeleni u─Źinki, ┼íe posebej zelo redki pojavijo ┼íele, ko je zdravilo v prometu in se uporablja v redni klini─Źni praksi (vpliv genetskih dejavnikov, dalj┼ía obdobja zdravljenja kot v klini─Źnih presku┼íanjih, populacijski vidiki, …). Zato se varnost vseh zdravil z dovoljenjem za promet, kamor spadajo tudi cepiva, v okviru sistema farmakovigilance spremlja ves ─Źas njihove uporabe in tako omogo─Źa spremljanje tudi ─Źisto novih, do pridobitve dovoljenja za promet z zdravilom neznanih ne┼żelenih u─Źinkov, ki pa so mo┼żni pri vsakem zdravilu oz. cepivu, in le njihovo poznavanje ter razumevanje lahko vodi do ukrepov za zagotavljanje varnosti.

Spremljanje varnosti cepiv v okviru pandemije covida-19 je ena od klju─Źnih dejavnosti, ki se je skrbno na─Źrtovala ┼íe pred prihodom cepiv proti covidu-19 na trg oz. pred za─Źetkom cepilnih kampanj. Tudi v nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19, ki je dostopna na povezavi https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/cepljenje-proti-covid-19/, so sprejeti ukrepi za okrepljeno spremljanje vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkov po cepljenju. Podatki o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih za vsa zdravila, ki imajo dovoljenje za promet v EU, se zbirajo v bazi EudraVigilance za nadaljnje spremljanje varnosti in zaznavanje morebitnih varnostnih signalov. Obravnava varnostnih signalov je del rutinskih aktivnosti farmakovigilance in je bistvena pri zagotavljanju posodobljenih podatkov o koristih in tveganjih zdravila, to je povzetka glavnih zna─Źilnosti zdravil in navodil za uporabo. Pri ocenjevanju varnosti se upo┼ítevajo vsi viri podatkov o varnosti, tudi podatki iz klini─Źnih presku┼íanj, vseh drugih ┼ítudij, ki se izvajajo, in znanstvene literature.

Ne┼żeleni u─Źinki in njihova dejanska pogostnost so navedeni v odobrenih informacijah o zdravilih (cepivih) (povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila in navodilu za uporabo), pri ─Źemer velja, da se omenjeni dokumenti s pridobivanjem novih podatkov redno posodabljajo.

Informacije o vseh spremembah, ne le o varnostnih spremembah, so javnosti dostopne preko ┼że predhodno omenjenega Registra Skupnosti ali na spletni strani EMA (glejte razdelek Assessment history in nadalje dokument┬á Procedural steps taken and scientific information after authorisation):

Imetniki dovoljenj za promet s cepivi proti covidu-19 morajo v bazo EudraVigilance poro─Źati o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, o katerih so obve┼í─Źeni. O resnih ne┼żelenih u─Źinkih poro─Źajo ─Źim prej, oziroma najkasneje v 15 dneh od pridobitve informacije. O domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, ki niso resni, poro─Źajo v 90 dneh. Prav tako morajo v prvih dveh letih vsakih 6 mesecev predlo┼żiti redna posodobljena poro─Źila o varnosti cepiv (PSUR ÔÇô Periodic Safety Update Report), v katerih so obdelani vsi podatki o varnosti za to ─Źasovno obdobje vklju─Źno s podatki o ne┼żelenih dogodkih posebnega pomena (AESI – Adverse Event of Special Interest), ki so bili na podlagi izku┼íenj z drugimi cepivi ┼że v naprej dolo─Źeni za nadaljnje spremljanje. Tudi po dveh letih obveza za predlo┼żitev rednih posodobljenih poro─Źil o varnosti cepiv ostane, podalj┼ía pa se ─Źasovni interval za njihovo predlo┼żitev.┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á ┬á┬á

Poleg zgoraj navedenih rednih obveznosti, morajo v skladu z na─Źrtom okrepljenega farmakovigilan─Źnega spremljanja cepiv proti covidu-19 vsak mesec predlo┼żiti Evropski agenciji za zdravila (EMA) zbirno varnostno poro─Źilo, ki ga oceni odbor PRAC. Zaklju─Źki ocene mese─Źnih poro─Źil so objavljeni na spletni strani EMA (na strani evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR ÔÇô European Public Assessment Report) za posamezno cepivo pod rubriko ┬╗Safety updates┬ź, kot navajamo v nadaljevanju), prav tako tudi na spletni strani JAZMP:

https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/nuvaxovid#safety-updates-section;

K odgovoru na deseto vpra┼íanje glede na zgoraj navedeno dodajamo, da se vsakokratni zaklju─Źki ocene mese─Źnih poro─Źil odra┼żajo tudi v spremembah odobrenih informacij o zdravilu/cepivu (v povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila, namenjenem zdravstveni stroki in navodilu za uporabo, namenjenem pacientom oz. uporabnikom).

V na─Źrtu za obvladovanje tveganj so morali predlagatelji v skladu z dokumentom ┬╗coreRMP19┬ź, ki ga je posebej za ta cepiva izdala EMA, pri predlo┼żitvi vloge za pridobitev dovoljenja za promet z zdravilom predlo┼żiti natan─Źen na─Źrt nadaljnjega spremljanja varnosti cepiv vklju─Źno s ┼ítudijami, ki jih bodo izvedli, da bodo lahko nadalje ovrednotili morebitna tveganja in pridobili manjkajo─Źe/dodatne podatke.┬á

Ocena morebitnih varnostnih signalov, ki so sicer redna aktivnost pri spremljanju varnosti zdravil, je za cepiva proti covidu-19 prednostna, da so signali ─Źim prej obravnavani na znanstvenem Odboru za ocenjevanje tveganja na podro─Źju farmakovigilance (PRAC), pri EMA.

Nekatera zdravila za uporabo v humani medicini so odobrena, vendar jih je treba dodatno spremljati zaradi njihovih posebnih varnostnih lastnosti. V skladu s ─Źlenom 23 Uredbe (ES) 726/2004 so med temi zdravili tudi zdravila z novimi zdravilnimi u─Źinkovinami, biolo┼íka zdravila in zdravila, pri katerih so potrebni podatki po izdaji dovoljenja za promet s tem zdravilom.

Pacienti in zdravstveni delavci na tak na─Źin zlahka prepoznajo, katera zdravila je treba dodatno spremljati, s ─Źimer je omogo─Źeno, da pristojnim organom in imetniku dovoljenja za promet z zdravilom sporo─Źijo vse izku┼ínje z uporabo zdravila ter zlasti da poro─Źajo o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih.

Odbor za ocenjevanje tveganja na podro─Źju farmakovigilance je 3. oktobra 2012 sprejel priporo─Źilo, v katerem je navedeno, da je ─Źrn simbol navzdol obrnjen enakostrani─Źni ─Źrn trikotnik. Priporo─Źilo upo┼íteva stali┼í─Źa pacientov in zdravstvenih delavcev, kot jih je izrazila delovna skupina za sodelovanje s pacienti in potro┼íniki ter delovna skupina za sodelovanje z zdravstvenimi delavci, ki ju je ustanovila EMA.
Glejte tudi odgovor na naslednje vprašanje.

Cepiva proti covidu-19 imajo status zdravil, za katera se, kot pri ostalih inovativnih zdravilih, zahteva dodatno spremljanje varnosti, z namenom, da so hitreje na voljo nove informacije o varnosti po pri─Źetku cepljenja. Zdravila s tem statusom so ozna─Źena z navzdol obrnjenim ─Źrnim trikotnikom. Tako pacienti in zdravstveni delavci na tak na─Źin prepoznajo, katera zdravila je treba dodatno spremljati, s ─Źimer je omogo─Źeno, da pristojnim organom in imetniku dovoljenja za promet z zdravilom sporo─Źijo vse izku┼ínje z uporabo zdravila ter zlasti da poro─Źajo o vseh domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih.

Kriteriji za dodelitev statusa zdravila z dodatnim spremljanjem so dolo─Źeni z zakonodajo EU. Zdravilo ima status dodatnega spremljanja, ─Źe:

 • vsebuje u─Źinkovino, odobreno za uporabo v EU po 1. 1. 2011 (ali druga─Źe povedano: do takrat zdravilo s to u─Źinkovino v EU ┼íe ni imelo dovoljenja za promet),
 • gre za biolo┼íko/podobno biolo┼íko zdravilo,
 • je pridobilo pogojno dovoljenje za promet ali je bilo odobreno v izjemnih okoli┼í─Źinah (in ko obstajajo posebni razlogi, zakaj ni bilo mo┼żno predlo┼żiti popolnih podatkov),
 • kadar mora imetnik dovoljenja za promet izvesti dodatne ┼ítudije, na primer, da zagotovi ve─Ź podatkov o njegovi dolgotrajni uporabi ali o redkem ne┼żelenem u─Źinku, o katerem so poro─Źali med klini─Źnimi presku┼íanji.

Dodatno spremljanje se lahko na podlagi priporo─Źila odbora PRAC pri EMA uvede tudi za druga zdravila.

Za zdravila s tem statusom se poleg rednih aktivnosti spremljanja izvajajo ┼íe dodatne aktivnosti. Za cepiva proti covidu-19 so opisana v zgornjih odgovorih (obse┼żnej┼íe poro─Źanje o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, mese─Źna poro─Źila, dodatne ┼ítudijeÔÇŽ).

Dodajamo ┼íe informacijo, da je odbor PRAC 3. oktobra 2012 sprejel priporo─Źilo, v katerem je navedeno, da je simbol za zdravila, za katera se zahteva dodatno spremljanje varnosti, navzdol obrnjen enakostrani─Źni ─Źrn trikotnik. Priporo─Źilo je upo┼ítevalo stali┼í─Źa pacientov in zdravstvenih delavcev, kot jih je izrazila delovna skupina za sodelovanje s pacienti in potro┼íniki ter delovna skupina za sodelovanje z zdravstvenimi delavci, ki ju je ustanovila EMA.

Vsa cepiva proti covidu-19, ki so v uporabi v EU, so odobrena za mo┼íke in ┼żenske, starej┼íe od 18 let. Cepivi Comirnaty in Spikevax sta najprej pridobili pogojno dovoljenje za promet za uporabo tudi pri mladostnikih, starih 12┬álet in ve─Ź, kasneje sta bili odobreni za uporabo pri otrocih, starih od 5 (6) do 11 let, nedavno pa tudi pri otrocih od 6. meseca starosti dalje. Obe cepivi sta za po┼żivitveno cepljenje odobreni za starej┼íe od 12 let, cepivo Comirnaty pa tudi pri otrocih, starih od 5 do 11 let. ┬áIz vsega tega sledi, da so odobrena cepiva varna za mlade ┼żenske. Iz uradnih dokumentov (glejte povezave spodaj) Evropske agencije za zdravila (EMA) izhaja, da se mRNA cepiva (Comirnaty in Spikevax) lahko uporabljajo med nose─Źnostjo in dojenjem, med tem ko se uporaba vektorskih cepiv (Jcovden in Vaxzevria) in rekombinantnih cepiv z adjuvansom (Nuvaxovid, Cepivo proti COVID-19 Valneva in VidPrevtyn Beta) med nose─Źnostjo priporo─Źa le, ─Źe mo┼żne koristi pretehtajo mo┼żna tveganja za mater in plod, ker so podatki o uporabi vektorskih cepiv ali rekombinantnih cepiv med nose─Źnostjo in dojenjem omejeni.

Dodajamo ┼íe, da je v septembru 2021 CDC (The Centers for disease control and prevention) objavil urgentni nasvet s splo┼ínim priporo─Źilom za cepljenje med nose─Źnostjo z namenom prepre─Źitve te┼żjega poteka bolezni, smrti in ne┼żelenih izidov v nose─Źnosti: https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0929-pregnancy-health-advisory.html, ki je v uporabi tudi v Sloveniji: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/cepljenje-covid_september_2021.pdf.

Prilagamo podatke glede varnosti cepiv proti covid-19, ki so dostopna na obmo─Źju Republike Slovenije, pri mladoletnikih, otrocih in dojen─Źkih.

Cepivo Comirnaty (BioNTech/Pfizer)

Cepivo Comirnaty je bilo odobreno za uporabo pri mladostnikih starih od 16 -18 let ┼że v sklopu pridobitve DzP. Odbor za zdravila za uporabo v humani medicini (angl. Committee for Medicinal Products for Human Use, v nadaljevanju CHMP) je dne 28. 05. 2021 priporo─Źil odobritev raz┼íiritve indikacije za uporabo cepiva Comirnaty pri mladostnikih starih od 12-15 let, dne┬á 25. 11. 2021 je priporo─Źil odobritev raz┼íiritve indikacije, ki vklju─Źuje uporabo pri otrocih, starih od 5 do 11 let, 19. 10. 2022 pa tudi odobritev uporabe pri otrocih od 6. meseca starosti dalje. ┬á

Pri mladostnikih, starih od 12-15 let, je priporo─Źen odmerek cepiva Comirnaty enak odmerku pri osebah, starih 16 let in ve─Ź.┬áU─Źinkovitost cepiva Comirnaty je bila dokazana pri skoraj 2000 otrocih, starih od 12 do 15 let, ki niso imeli nobenih znakov predhodne oku┼żbe. Od 1005 otrok, ki so prejeli cepivo, nobeden ni zbolel za covidom-19 v primerjavi s 16 otroki od 978, ki so prejeli placebo injekcijo. To pomeni, da je bilo cepivo v tej ┼ítudiji 100-odstotno u─Źinkovito pri prepre─Źevanju covida-19 (─Źeprav bi dejanska stopnja lahko zna┼íala med 75% in 100%). Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 12 do 15 let, so bili podobni tistim pri ljudeh, starih 16 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo bole─Źino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, bole─Źine v mi┼íicah in sklepih, mrzlico in zvi┼íano telesno temperaturo. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju (klini─Źna ┼ítudija C4591031). Na podlagi dobljenih podatkov je CHMP zaklju─Źil, da koristi zdravila Comirnaty v tej starostni skupini odtehtajo tveganja.

Pri otrocih, starih od 5 do 11 let, je priporo─Źen odmerek cepiva Comirnaty ni┼żji od odmerka pri ljudeh, starih 12 let in ve─Ź (10 ┬Ág v primerjavi s 30 ┬Ág).

Glavna ┼ítudija pri otrocih (C4591007), starih od 5 do 11 let, je pokazala, da je bil imunski odziv na cepivo Comirnaty v ni┼żjem odmerku (10 ┬Ág) v tej starostni skupini primerljiv s tistim, ki so ga opazili pri ve─Źjem odmerku (30 ┬Ág) pri ljudeh, starosti od 16 do 25 let (merjeno s stopnjo protiteles proti SARS-CoV-2). U─Źinkovitost cepiva Comirnaty so dokazali pri skoraj 2.000 otrocih, starih od 5 do 11 let, ki niso imeli nobenih znakov predhodne oku┼żbe. Ti otroci so prejeli cepivo ali placebo (injekcija brez zdravilne u─Źinkovine). Od 1.305 otrok, ki so prejeli cepivo, so trije zboleli za covidom-19 v primerjavi s 16 od 663 otrok, ki so prejeli placebo. To pomeni, da je bilo cepivo v tej ┼ítudiji 90,7-odstotno u─Źinkovito pri prepre─Źevanju simptomatskega covida-19 (─Źeprav bi dejanska stopnja lahko zna┼íala med 67,7% in 98,3%).

Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 5 do 11 let, so bili podobni tistim pri osebah, starih 12 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo bole─Źino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, pordelost in oteklino na mestu injiciranja, bole─Źine v mi┼íicah in mrzlico. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju.

CHMP je zato zaklju─Źil, da koristi cepiva Comirnaty pri otrocih, starih od 5 do 11 let, odtehtajo tveganja, zlasti pri tistih s stanji, ki pove─Źujejo tveganje za hudo oku┼żbo s covidom-19.

Glavna ┼ítudija pri otrocih (C4591007), starej┼íih od 6 mesecev, je pokazala, da je bil imunski odziv na ni┼żji odmerek cepiva Comirnaty (3 mikrograme) primerljiv z odzivom, opa┼żenim pri vi┼íjem odmerku (30┬ámikrogramov) pri 16- do 25-letnikih. Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki cepiva pri otrocih, starih od 6 mesecev do 4 ali 5 let, so bili primerljivi s tistimi, opa┼żenimi pri starej┼íih starostnih skupinah. Razdra┼żljivost, zaspanost, izguba apetita, izpu┼í─Źaj in ob─Źutljivost na mestu injiciranja so bili najbolj pogosti ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 6 do 23 mesecev, ki so prejemali cepivo Comirnaty.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Spikevax (Moderna)

Cepivo Spikevax podjetja Moderna je trenutno odobreno za uporabo za osnovno cepljenje od 6. meseca starosti dalje.

Podatki o varnosti cepiva Spikevax pri mladostnikih so bili zbrani v randomizirani, s placebom nadzorovani, za opazovalce slepi klini─Źni ┼ítudiji 2./3. faze (mRNA-1273-P203) in v kateri je sodelovalo 3.726 udele┼żencev, starih od 12 do 17 let, ki so prejeli vsaj en odmerek cepiva Spikevax (n = 2.486) ali placeba (n = 1.240) (NCT04649151). Demografske zna─Źilnosti so bile podobne med udele┼żenci, ki so prejemali cepivo Spikevax, in tistimi, ki so prejemali placebo. Ne┼żeleni u─Źinki, o katerih so pri mladostnikih, starih od 12 do 17 let, poro─Źali najpogosteje, so bili bole─Źina na mestu injiciranja (97 %), glavobol (78 %), utrujenost (75 %), mialgija (54 %), mrzlica (49 %), aksilarno otekanje/ob─Źutljivost (35 %), artralgija (35 %), navzea/bruhanje (29 %), otekanje na mestu vboda (28 %), eritem na mestu vboda (26 %) in povi┼íana telesna temperatura (14 %).

Glavna ┼ítudija pri otrocih, starih od 6 do 11 let (mRNA-1273-P204), je pokazala, da je bil imunski odziv na ni┼żji odmerek cepiva Spikevax (50 ┬Ág) primerljiv z odzivom pri vi┼íjem odmerku (100 ┬Ág) pri 18- do 25-letnikih, merjeno z ravnijo protiteles proti SARS-CoV-2. Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 6 do 11 let, so podobni tistim pri osebah, starih 12 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo bole─Źino, rde─Źino in oteklino na mestu injiciranja, utrujenost, glavobol, mrzlico, slabost, bruhanje, otekle ali ob─Źutljive bezgavke pod pazduho, zvi┼íano telesno temperaturo ter bole─Źine v mi┼íicah in sklepih. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju.

Dokazi ka┼żejo, da sta u─Źinkovitost in varnost cepiva Spikevax pri otrocih, starih od 6 do 11 let, podobni kot pri odraslih. CHMP je zato zaklju─Źil, da koristi cepiva Spikevax v tej starostni skupini odtehtajo tveganja, zlasti pri tistih s stanji, ki pove─Źujejo tveganje za hudo bolezen covid-19.

Glavna ┼ítudija pri otrocih, starih od 6 mesecev do 5 let (mRNA-1273-P204), je pokazala, da je bil imunski odziv na manj┼íi odmerek cepiva Spikevax (25 mikrogramov) primerljiv z odzivom pri vi┼íjem odmerku (100┬ámikrogramov) pri 18- do 25-letnikih. Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki cepiva ┬ápri otrocih, starih od 6 mesecev do 4 ali 5 let, so bili primerljivi s tistimi, opa┼żenimi pri starej┼íih starostnih skupinah. Razdra┼żljivost, jok, izguba apetita in zaspanost so bili pogosti ne┼żeleni u─Źinki pri otrocih, starih od 6 do 36 mesecev, cepljenih s cepivom Spikevax. Ti u─Źinki so bili obi─Źajno blagi ali zmerni in so se izbolj┼íali v nekaj dneh po cepljenju.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepivo Nuvaxovid

Osrednja klini─Źna ┼ítudija s cepivom Nuvaxovid pri mladostnikih (NCT04611802) je pokazala, da je izmerjena raven protiteles proti SARS-CoV-2, primerljiva z odzivom pri mladih odraslih, starih od 18 do 25 let (ki so bili del glavne ┼ítudije za ocenitev u─Źinkovitost cepiva pri odraslih). Klini─Źno presku┼íanje je bilo izvedeno, ko je prevladovala razli─Źica SARS-CoV-2 Delta, in je pokazalo, da je bilo cepivo skoraj 80-odstotno u─Źinkovito pri prepre─Źevanju covida-19; pri ┼íestih od 1205 mladostnikov, ki so prejeli cepivo Nuvaxovid, se je pojavil COVID-19 v primerjavi s 14 od 594 mladostnikov, ki so prejemali placebo. CHMP je menil, da so ti rezultati v skladu s tistimi pri odraslih.

Najpogostej┼íi ne┼żeleni u─Źinki pri mladostnikih so ve─Źinoma podobni tistim pri osebah, starih 18 let in ve─Ź. Vklju─Źujejo ob─Źutljivost, bole─Źino, rde─Źino in oteklino na mestu injiciranja, glavobol, bole─Źine v mi┼íicah in sklepih, utrujenost, splo┼íno slabo po─Źutje, slabost ali bruhanje in povi┼íano telesno temperaturo. Pri mladostnikih je vro─Źina pogostej┼ía kot pri odraslih. Ti u─Źinki so obi─Źajno blagi ali zmerni in se izbolj┼íajo v nekaj dneh po cepljenju. Cepivo Nuvaxovid se priporo─Źa pri mladostnikih starej┼íih od 12 let.

Ve─Ź informacij je na voljo na naslednjih povezavah:

Cepiva Vaxzevria (AstraZeneca), Jcovden (Janssen), Cepivo proti COVID-19 Valneva in Vydprevtyn Beta

Cepiva Vaxzevria, Jcovden, Cepivo proti COVID-19 Valneva in Vydprevtyn Beta niso odobrena za uporabo pri mlajših od 18 let.

Pregled cepiv z dovoljenjem za promet:

Vir:  spletna stran EMA: Overview of authorised COVID-19 vaccines; https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/vaccines-covid-19/covid-19-vaccines-authorised, dostop januar 2023

 

 

 

Zbiranje in obravnava┬áporo─Źil o domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih cepiv poteka tako na nacionalni ravni (na NIJZ, JAZMP, obravnava dolo─Źenih poro─Źil pa tudi v sodelovanju z MZ), kot tudi na EU ravni od za─Źetka cepljenja proti covidu-19. Kot predhodno navedeno, JAZMP vsa poro─Źila, enako kot vse dr┼żave ─Źlanice EU, posreduje v bazo EudraVigilance, kar pomeni, da so tudi na┼ía poro─Źila vklju─Źena v spremljanje varnosti cepiv na ravni EU. Smrtne primere ali ┼żivljenje ogro┼żajo─Źa stanja ter vse, v naprej dolo─Źene ne┼żelene dogodke posebnega pomena (AESIs) za zadevna cepiva se po┼íilja v EudraVigilance v najkraj┼íem mo┼żnem ─Źasu.

Domnevni ne┼żeleni u─Źinki po cepljenju proti covidu-19, poro─Źani v Sloveniji, so objavljeni v poro─Źilih NIJZ, ki so dostopna na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/cepljenje-proti-covid-19-za-strokovno-javnost.

Do sedaj zbrani podatki o varnosti so na voljo v Evropskem javnem poro─Źilu za posamezno cepivo (EPAR), v katerem so tudi mese─Źne posodobitve podatkov o varnosti (glejte tudi odgovor na 10. vpra┼íanje), do sedaj znani ne┼żeleni u─Źinki pa so opisani v povzetku glavnih zna─Źilnosti (glejte poglavje 4.8 Ne┼żeleni u─Źinki) in navodilih za uporabo (glejte poglavje 4 Mo┼żni ne┼żeleni u─Źinki).

V okviru zagotavljanja varne uporabe cepiv je zagotovo pomembno spremljanje tako kratkoro─Źnih kot dolgoro─Źnih ne┼żelenih u─Źinkov, pri ─Źemer se, kot pri vseh zdravilih, vedno ocenjuje razmerje med koristjo in potencialnimi tveganji ob upo┼ítevanju klini─Źnih koristi zdravila/cepiva in dolgoro─Źnih posledic same bolezni.

Kljub temu, da je na voljo ┼że sorazmerno veliko podatkov o kratkoro─Źni do srednjero─Źni u─Źinkovitosti cepiv proti covid-19, se podatki o dolgoro─Źni u─Źinkovitosti cepiv ┼íe zbirajo in dopolnjujejo s podatki iz ┼ítudij faze 4, namenjene spremljanju uspe┼ínosti ┼że dovoljenega zdravila za dovoljeno indikacijo in ugotavljanju redkih ne┼żelenih u─Źinkov. Preiskovancem v osrednjih klini─Źnih presku┼íanjih faze 3 se je oziroma bo sledilo do 2 leti (za cepiva Comirnaty, Spikevax, Jcovden) oz. do 1 leta (Vaxzevria) po prejetju drugega oz. zadnjega odmerka cepiva, z namenom ugotavljanja dolgoro─Źne varnosti in u─Źinkovitosti. Poleg podatkov o trajanju za┼í─Źite proti oku┼żbi s SARS-CoV-2 bodo izsledki osrednjih in drugih klini─Źnih presku┼íanj vsebovali tudi podatke o stopnji u─Źinkovitosti cepiv pri imunsko oslabljenih ljudeh, nose─Źnicah, in ali cepiva prepre─Źijo asimptomatsko oku┼żbo.

Poleg klini─Źnih presku┼íanj v sklopu pridobitve dovoljenja za promet bodo neodvisne ┼ítudije cepiv proti covidu-19, ki jih usklajujejo organi EU, in podatki iz opazovalnih raziskav dali tudi ve─Ź informacij o dolgoro─Źni varnosti in u─Źinkovitosti/koristi cepiva za splo┼íno populacijo. Informacije o potekajo─Źih opazovalnih ┼ítudijah v zvezi s cepivi proti covidu-19 v EU so na voljo v elektronskem registru post-avtorizacijskih ┼ítudij Evropske unije (EU PAS Register), dosegljivem na https://www.encepp.eu/encepp/studiesDatabase.jsp, informacije v zvezi z opazovalnimi raziskavami pa preko spletne povezave https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/monitoring-covid-19-medicines-0.

EMA ter Evropski center za prepre─Źevanje in obvladovanje bolezni (CDC) sta izdala priporo─Źila glede heterolognega cepljenja proti covidu-19 (t. j. cepljenja z razli─Źnimi cepivi).

Dokazi iz ┼ítudij, ki so preu─Źevale re┼żim heterolognega cepljenja, ka┼żejo, da kombinacija vektorskih in mRNK cepiv spodbudi dobro proizvodnjo protiteles proti virusu SARS-CoV-2 in vi┼íji T-celi─Źni odziv kot pri uporabi istega cepiva (homologno cepljenje), bodisi pri primarnem ali po┼żivitvenem cepljenju. Heterologno cepljenje so ljudje na splo┼íno dobro prena┼íali.

Uporaba vektorskega cepiva kot drugega odmerka pri primarnem cepljenju ali uporaba dveh razli─Źnih mRNK cepiv je manj dobro raziskana.

Medtem ko potekajo raziskave z namenom pridobivanja ve─Ź podatkov o dolgoro─Źni varnosti, trajanju imunosti in u─Źinkovitosti takega re┼żima cepljenja, lahko uporaba heterolognih cepiv ponudi fleksibilnost glede mo┼żnosti cepljenja, zlasti v primeru, ─Źe dolo─Źeno cepivo ne bi bilo na voljo.

Tehni─Źna priporo─Źila in nasveti glede heterolognega primarnega ter po┼żivitvenega cepljenja proti covidu-19 je EMA objavila na naslednji povezavi:

https://www.ema.europa.eu/en/news/ema-ecdc-recommendations-heterologous-vaccination-courses-against-covid-19.

Dodajamo EMA povezavo do podatkov klini─Źnih presku┼íanj na ljudeh, kjer so primerjala varnost, reaktogenost ter humoralno imunogenost homolognega s heterolognim cepljenjem proti covidu-19 ter drugo relevantno literaturo:

Vsa cepiva z dovoljenjem za promet, z izjemo Cepiva proti COVID-19 Valneva, so indicirana tudi za po┼żivitveno cepljenje s predhodnim osnovnim cepljenjem z mRNA cepivi ali vektorskimi cepivi proti covidu-19. ┼átudije v podporo zadevni odobreni indikaciji so opisane v evropskih javnih poro─Źilih o oceni vsakega posameznega cepiva (EPAR), dosegljivih preko povezav v odgovoru na 9. ali 23. vpra┼íanje.

Ko je pogojno dovoljenje za promet (op: za informacije o pogojnem dovoljenju za promet glejte odgovor na 3., 4. in 5. vpra┼íanje) izdano, mora imetnik dovoljenja za promet izpolniti dolo─Źene obveznosti v dolo─Źenih rokih. Te obveznosti vklju─Źujejo dokon─Źanje teko─Źih ali novih klini─Źnih presku┼íanj z zdravilom/cepivom ali zbiranje dodatnih podatkov za potrditev, da razmerje med koristmi in tveganji zdravila/cepiva ostaja pozitivno. EMA objavi pogoje dovoljenja za promet v EPAR zdravila/cepiva.

Pogojno dovoljenje za promet se lahko spremeni v dovoljenje za promet z veljavnostjo 5 let, ko imetnik dovoljenja za promet izpolni nalo┼żene obveznosti in popolni podatki potrjujejo, da koristi zdravila/cepiva ┼íe naprej odtehtajo tveganja.

Tako kot za katero koli zdravilo, ─Źe novi podatki ka┼żejo, da koristi zdravila ne odtehtajo ve─Ź njegovih tveganj, lahko EMA sprejme regulativne ukrepe, na primer za─Źasno odvzame ali pa prekli─Źe dovoljenje za promet. EMA lahko sprejme tudi regulativne ukrepe, ─Źe podjetje ne izpolnjuje nalo┼żenih obveznosti.

Kot je navedeno ┼że v odgovoru na 15. vpra┼íanje, so podatki osrednjih klini─Źnih ┼ítudij o varnosti in u─Źinkovitosti odobrenih cepiv proti covidu-19 predstavljeni v povzetku Evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR) in pripadajo─Źem povzetku glavnih zna─Źilnosti zdravila (SmPC-ju), do katerih lahko dostopate na spodnjih povezavah Evropske agencije za zdravila (EMA), razdelkih ÔÇťAssessment historyÔÇŁ in ÔÇťProduct informationÔÇŁ:

V navedenih dokumentih so predstavljene vse post-avtorizacijske aktivnosti (vklju─Źujo─Ź ┼ítudije, ki potekajo po prihodu cepiva na trg) z opredeljenimi roki za pripravo kon─Źnih poro─Źil pri posameznih ┼ítudijah.

V odgovorih na 11. in 12. vpra┼íanje je ┼że bilo pojasnjeno, da je EMA objavila tudi na─Źrt spremljanja varnosti in smernice za na─Źrtovanje obvladovanja tveganja za cepiva proti covidu-19, ki narekujejo, da imetnik dovoljenja za promet z zdravilom predlo┼żi periodi─Źna posodobljena poro─Źila o varnosti (angl. Periodic safety update report, PSUR) v oceno regulativnim organom vsakih 6 mesecev v prvih letih registracije zdravila. Za cepiva proti covidu-19 imetniki dovoljenja za promet, poleg rednih PSUR, Evropski agenciji za zdravila predlo┼żijo tudi mese─Źne povzetke varnosti cepiva. Ti med drugim vklju─Źujejo informacije o prijavljenih domnevnih ne┼żelenih u─Źinkih, vklju─Źno z ne┼żelenimi dogodki posebnega pomena (angl. Adverse events of special interest AESI), in podatke o prodaji.

Mese─Źni povzetki varnosti cepiv se nahajajo na naslednjih povezavah:

V skladu s podatki, pridobljenimi iz osrednjih in drugih klini─Źnih presku┼íanj, ter s teko─Źimi podatki o varnosti cepiv, se redno posodablja povzetek Evropskega javnega poro─Źila o oceni cepiva (EPAR) in povzetek glavnih zna─Źilnosti zdravila (SmPC). Kon─Źno poro─Źilo klini─Źnega presku┼íanja, s popolnimi podatki o varnosti in u─Źinkovitosti cepiva mora imetnik dovoljenja za promet predlo┼żiti regulatornemu organu po zaklju─Źku osrednjega klini─Źnega presku┼íanja (predvideni datumi zaklju─Źkov potekajo─Źih presku┼íanj so navedeni v odgovoru na 9. ┬ávpra┼íanje).

Vsako izmed cepiv proti covid-19, dostopnih na obmo─Źju Republike Slovenije, je bilo za namen pridobitve (pogojnega) dovoljenja za promet vklju─Źeno vsaj v eno osrednje klini─Źno presku┼íanje. Ve─Źina osrednjih klini─Źnih presku┼íanj za omenjena cepiva je zaklju─Źena. Vsi (predvideni) datumi zaklju─Źkov presku┼íanj so navedeni v odgovoru na 9. vpra┼íanje. Ob tem velja poudariti, da nobeno osrednje klini─Źno presku┼íanje ni potekalo oz. ne poteka izklju─Źno v Evropski Uniji, oziroma tudi ve─Źina omenjenih klini─Źnih presku┼íanj ni potekala oz. ne poteka v EU, temve─Ź v ZDA, Peruju, ─îilu ter Zdru┼żenem Kraljestvu.

Na obmo─Źju EU pa poteka izjemno veliko ┼ítevilo neodvisnih klini─Źnih presku┼íanj s cepivi proti covidu-19. Vsa intervencijska klini─Źna presku┼íanja so registrirana v Registru klini─Źnih presku┼íanj EU, ki se nahaja na povezavi:

Zaradi samega ┼ítevil─Źnega obsega prigla┼íenih klini─Źnih presku┼íanj (prigla┼íajo se tudi vedno nova) je tako nemogo─Źe oceniti, kdaj bodo klini─Źna presku┼íanja na obmo─Źju Evropske Unije zaklju─Źena.

Za cepiva je, poleg ┼że sicer strogih zahtev, ki veljajo za vsa zdravila, v Evropski direktivi o zdravilih in slovenskem zakonu predpisana ┼íe posebna kontrola kakovosti vsake serije cepiva. To pomeni, da se poleg analiznega presku┼íanja, ki ga na vsaki seriji cepiva izvede proizvajalec, pred sprostitvijo serije na trg izvede ┼íe neodvisna kontrola. Izvajajo jo specializirani uradni laboratoriji (OMCL – Official Medicines Control Agency), neodvisni od farmacevtske industrije in povezani v Evropsko mre┼żo uradnih kontrolnih laboratorijev (GEON, https://www.edqm.eu/en/general-european-omcl-network-geon), ki jo koordinira Evropski direktorat za kakovost zdravil (EDQM).

V Sloveniji naloge posebne kontrole vr┼íi Uradni kontrolni laboratorij, ki deluje v okviru Nacionalnega kontrolnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) in je polnopravni ─Źlan mre┼że uradnih kontrolnih laboratorijev.

Vsaka posamezna serija cepiva, ki se uporablja v Sloveniji, je preizku┼íena v enem od neodvisnih evropskih uradnih kontrolnih laboratorijev, usposobljenih za tovrstne analize. Parametri, ki se preverjajo za vsako posamezno cepivo, so dogovorjeni znotraj mre┼że OMCL in so javno objavljeni na spletni strani EDQM. Poleg analiznega presku┼íanja uradni laboratorij izvede tudi pregled proizvodne dokumentacije posamezne serije cepiva. Ko se prepri─Źa v ustrezno kakovost preverjane serije cepiva, neodvisni uradni kontrolni laboratoriji izda OCABR certifikat (Official Control Authority Batch Release), ki ga priznajo vsi ostali ─Źlani evropske mre┼że kontrolnih┬á laboratorijev, torej tudi slovenski laboratorij. To je tako imenovani postopek poenotenega spro┼í─Źanja na osnovi neodvisne kontrole kakovosti vsake posamezne serije cepiva pred sprostitvijo na trg in predstavlja pomemben del strategije za zagotavljanje kakovostnih cepiv v evropskem prostoru.

Poro─Źilo prof. dr. Pabla Campre iz Madrida je preu─Źila EMA. Zaklju─Źki v tem poro─Źilu glede vsebnosti ┬╗grafen oksida┬ź v cepivih so narejeni na podlagi predvidevanj in niso znanstveno podprti ali dokazani. ┬╗Grafen oksid┬ź ni sestavina cepiv in se ne uporablja v proizvodnji cepiv. V proizvodnih enotah se ne nahaja in ni nikakr┼ínih dokazov, da bi lahko bil dodan v cepiva. Odgovorni strokovnjaki za zagotavljanje kontrole kakovosti cepiv in zagotavljanje kakovosti tako s strani proizvajalcev kot tudi s strani uradnih kontrolnih laboratorijev, odgovornih za spro┼í─Źanje cepiv, potrjujejo, da je vsaka serija cepiv proti covidu-19 v EU pred sprostitvijo ustrezala oz. ustreza kakovostnim standardom. Tudi glede serij, ki naj bi vsebovale ┬╗grafen-oksid┬ź, prijave glede odstopanja kakovosti ni bilo. Glede na razli─Źne procese proizvodnje cepiv proti covidu-19 in postopke proizvodnje grafena, prisotnost grafena ali njegovih derivatov v cepivih ni verjetna.

Z zagotavljanjem kakovosti cepiv, ki je z ustreznimi postopki vgrajena v sam proces proizvodnje cepiv, s predpisanimi postopki kontrole kakovosti ter dodatnimi analizami vsake serije cepiva pred sprostitvijo na trg s strani neodvisnega laboratorija je dokazano, da cepiva ┬╗grafena┬ź, njegovih derivatov ali morebitnih drugih snovi, ki niso navedene v sestavi cepiv, ne vsebujejo.

V poplavi informacij, razpolo┼żljivih na svetovnem spletu in socialnih omre┼żjih, med katerimi so bistveno hitreje in la┼żje dostopne ravno zavajajo─Źe in celo la┼żne informacije, ki ┼żal lahko hitro vodijo v zmotne zaklju─Źke, vas spodbujamo, da za verodostojne in relevantne informacije v zvezi z boleznijo covid-19 in njenim zdravljenjem obi┼í─Źete spletne strani uradnih institucij:

Za zanesljive vire informacij v zvezi s cepivi in cepljenjem obi┼í─Źite tudi spletne strani zdravstvenih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni, dosegljive preko spletne strani:

oziroma neposredno spletne strani:

Izraz ┬╗serializacija┬ź je pogovorni izraz, ki pomeni dodeljevanje edinstvene oznake zdravila in njeno namestitev na ovojnino zdravila in se v zakonodaji ne uporablja. Da cepivo ni serializirano, torej pomeni neopremljenost z edinstveno oznako.

Glede opredelitve pojma ┬╗serializacija zdravil┬ź, obvezne uporabe pojma in vira definicij pojasnjujemo, da je bila z namenom prepre─Źevanja vdora ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo z Direktivo 2011/62/EU┬á Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o spremembi Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini glede prepre─Źevanja vstopa ponarejenih zdravil v zakonito dobavno verigo vzpostavljena obveznost proizvajalcev zdravil, da namestijo za┼í─Źitne elemente (tj. edinstveno oznako in pripomo─Źek za za┼í─Źito pred poseganjem v zdravilo) na vsa zdravila, ki se izdajajo na zdravni┼íki recept, z izjemo zdravil, ki so opredeljena v tej direktivi.

Podrobnej┼ía pravila o za┼í─Źitnih elementih in seznam izjem od obveznosti namestitve za┼í─Źitnih elementov so dolo─Źena z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2016/161 z dne 2. oktobra 2015 o dopolnitvi Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dolo─Źitvijo podrobnih pravil za za┼í─Źitne elemente na ovojnini zdravil za uporabo v humani medicini, ki se je za─Źela uporabljati 9. februarja 2019 v vseh dr┼żavah ─Źlanicah EU. Ve─Ź informacij o za┼í─Źitnih elementih pri zdravilih je dostopnih na spletnih straneh JAZMP: https://www.jazmp.si/humana-zdravila/zascitni-elementi/. Namestitev za┼í─Źitnih elementov je podrobneje opredeljena v dolo─Źbi 88. ─Źlena Zakona o zdravilih (Uradni list RS, ┼ít. 17/14 in 66/19).

Glede dejstva, da cepivo v dolo─Źenem obdobju morebiti ni imelo name┼í─Źene edinstvene oznake na ovojnini, pojasnjujemo, da do odstopa od obvezne namestitve edinstvene oznake na ovojnino cepiva lahko pride na podlagi dolo─Źbe tretjega odstavka 63. ─Źlena Direktive 2001/83/ES, ki dolo─Źa: ┬╗Kadar zdravilo ni namenjeno neposredni dobavi bolniku ali kadar obstajajo resne te┼żave v zvezi z dostopnostjo zdravila, lahko pristojni organi ob upo┼ítevanju ukrepov, za katere menijo, da so potrebni za varovanje zdravja ljudi, odobrijo izjemo od obveznosti, v skladu s katero bi morali biti na ovojnini in v navodilu za uporabo navedeni nekateri podrobni podatki. Odobrijo lahko tudi celotno ali delno izjemo od obveznosti, da morata biti ovojnina in navodilo za uporabo v uradnem jeziku ali uradnih jezikih dr┼żave ─Źlanice, kjer je zdravilo v prometu, kakor za namene te direktive dolo─Źa ta dr┼żava ─Źlanica.┬ź┬á Komunikacijo glede odstopa od obvezne namestitve za┼í─Źitnih elementov na ovojnino cepiv proti covidu-19 z imetniki dovoljenj za promet je vodila EMA.

Ukrep je za─Źasne narave, po preteku prehodnega obdobja pa morajo imetniki dovoljenj za promet zahteve, ki so predmet izjeme, izpolnjevati. EMA je v zvezi z odobritvijo za─Źasnega ukrepa v ─Źasu trajanja slednjega posameznemu imetniku dovoljenja za promet s cepivom nalo┼żila predlo┼żitev poro─Źil o napredku (t. i. ┬╗frequent progress reports┬ź), v smislu zagotavljanja skladnosti ter dodatnih ukrepov, npr. takoj┼ínjo prijavo primera kraje, prijavo primera ponarejenega cepiva v EU ali tretjih dr┼żavah pri zakoniti dobavi v obdobju trajanja izjeme. Kakor izhaja ┼że iz zgoraj navedene dolo─Źbe, so dr┼żave ─Źlanice EU odstop od obveznosti podrobne navedbe podatkov na ovojnini cepiv proti covidu-19 izjemoma podprle z namenom zagotoviti ─Źim hitrej┼ío razpolo┼żljivost cepiv za zagotavljanje varovanja javnega zdravja, kakor izhaja iz Memoranduma o soglasju (MoU) z dr┼żavami ─Źlanicami o regulativni pro┼żnosti za cepiva proti covidu-19 z dne 28. 09. 2020, ki je dostopen na spletni strani:

https://health.ec.europa.eu/system/files/2020-10/vaccinesstrategy_labellingpackaging_en_0.pdf

Glede na razse┼żnosti epidemije virusa SARS-CoV-2 in hude ter daljnose┼żne posledice te virusne bolezni, je bilo nujno ─Źim hitreje zagotoviti ─Źimprej┼ínjo oskrbo trga EU s cepivi proti nalezljivi bolezni covid-19. Zaradi prednosti, ki jih je ─Źim hitrej┼ía oskrba s cepivom prinesla za javno zdravje, so v dani situaciji slednje pretehtale nad omenjenimi tveganji, zlasti glede na za─Źasnost odobrene izjeme od obvezne namestitve edinstvene oznake na ovojnino. Z namenom minimalizacije tveganj vnosa ponarejenih zdravil so bili sprejeti drugi ukrepi, tako da istovetnost cepiv in z njo povezana varnost cepiv za paciente nista bili v ni─Źemer okrnjeni. Proizvajalci cepiv so namre─Ź bili obvezani poro─Źati tudi podatke o vseh serijah in koli─Źini cepiv, dolo─Źeni so bili nadzorovani prevozi direktno od proizvajalca do skladi┼í─Ź izvajalcev cepljenja. Prav tako je cepljenje opravljalo samo specializirano zdravstveno osebje v zdravstvenih ustanovah.┬á

┬ę 2023 JAZMP. Vse pravice pridr┼żane. Pravno obvestilo
Prepovedana je kakršnakoli zloraba podatkov. Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.
Vsebine se ne sme reproducirati, distribuirati, interpretirati, prevajati ali prilagajati, delno ali v celoti, v kakr┼íni koli obliki ali na kakr┼íen koli na─Źin, brez predhodnega dovoljenja JAZMP.

Scroll to Top