Elektronsko vročanje dokumentov v postopkih

Obveščamo vas, da na Javni agenciji RS za zdravila in medicinske pripomočke uvajamo elektronsko vročanje izdanih dokumentov preko novega sistema za centralno e-vročanje SI-CeV.

PRAVNE PODLAGE in SPLOŠNE DOLOČBE:

SI-CeV omogoča elektronsko vročanje dokumentov na podlagi Zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP) (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb), Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 172/21, 68/22, 89/22 in 135/22) in Pravilnika o ovojnici, vročilnici in drugih sporočilih za vročanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 89/22), in sicer:

  • državljanom, poslovnim subjektom ali drugim organom v njihove varne elektronske predale, odprte pri ponudnikih varnih elektronskih predalov,
  • informacijskim sistemom drugih organov,
  • državljanom, ki imajo na portalu eUprava vzpostavljene svoje varne elektronske predale.

V skladu z določbami zgoraj navedenih predpisov so mogoči naslednji načini elektronskega vročanja:

  1. Vročanje preko Si-CeV v varne elektronske predale:

Elektronska vročitev v varen elektronski predal je zanesljivejša in varnejša od elektronske vročitve v navaden elektronski predal.

  1. Drugi načini vročanja preko Si-CeV:

Skladno s 86a. členom ZUP sistem SI-CeV poleg vročanja v varne elektronske predale omogoča tudi naslednji dve možnosti vročanja:

  • v navadne elektronske predale (npr. Gmail, …) s potrditvijo prejema z enolično identifikacijsko številko za prevzem dokumenta, ki jo naslovnik prejme preko SMS sporočila na mobilni telefon in
  • v navadne elektronske predale (npr. Gmail,…) brez potrditve prejema (pri tem se šteje, da se je naslovnik seznanil z dokumentom 15. dan od dneva odpreme dokumenta).

POVABILO K VZPOSTAVITVI VARNEGA ELEKTRONSKEGA PREDALA @vep.si

Deležnike v skladu z navedenim naprošamo, da na portalu https://www.vep.si/ (pomoč: https://www.vep.si/podpora/) odprejo varen elektronski predal1 in nam naslov predala sporočijo na e-naslov .

V primeru, da še niste vzpostavili varnega elektronskega predala, ob pošiljanju vaših vlog na JAZMP navedite vaš navadni elektronski naslov, na katerega želite, da vam vročamo dokumente. Zaradi sledljivosti vročene pošiljke vas dodatno prosimo, da nam posredujete tudi številko mobilnega telefona, na katerega bo ob vsakokratni vročitvi poslana enolična identifikacijska številka za prevzem dokumenta.

Pravila določajo, da kljub izraženi volji naslovnika/stranke za elektronsko vročitev v navadni elektronski predal, organ lahko odloči, da bo vročitev opravil fizično. JAZMP torej vsakokrat presodi, ali je vročitev v navadni elektronski predal učinkovita, ker bo dosegla namen, da seznani naslovnika in da se ta ne izogiba vročitvi.

Več o elektronskem vročanju si lahko preberete na naslednji povezavi, kjer je objavljen tudi seznam ponudnikov varnih elektronskih predalov, ki imajo dovoljenje ministrstva za vročanje po elektronski poti:

https://www.si-trust.gov.si/sl/elektronsko-vrocanje/

Pogosta vprašanja glede e-vročanja najdete na povezavi:

https://www.si-trust.gov.si/sl/podpora-uporabnikom/pogosta-vprasanja/elektronsko-vrocanje/

V primeru dodatnih vprašanj se prosimo obrnite na predal .


  1. Poslovni subjekt lahko odpre tudi več varnih elektronskih predalov, na katere želi vročitev dokumentov. JAZMP priporoča, da so imena predalov povedna, da je iz njih mogoče razbrati področje, za katerega se vročajo dokumenti[]
Scroll to Top